Studia Podyplomowe z Informatyki Stosowanej w Pile

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchamiają studia podyplomowe z Informatyki Stosowanej w Ośrodku UAM w Pile. Studia będą trwać rok (dwa semestry), począwszy od przełomu lutego/marca 2016 roku. Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności przydatne w programowaniu informatycznym i dalszym samokształceniu się. Właśnie na ten temat 14 stycznia w Urzędzie Miasta Piły odbyła się konferencja prasowa.

– Od wielu lat rozmawialiśmy o tym, że informatyka w Pile realizowana przez Wyższą Uczelnię to nie tylko kwestia prestiżu, ale też absolutnej potrzeby związanej z rynkiem. Odbyło się wiele rozmów z przedsiębiorcami, zadając pytania – jakich ludzi szukają. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że szukają pracowników dobrze przygotowanych w danych specjalnościach, których jednak brakuje. Od dłuższego czasu szukaliśmy sposobu jak temu problemowi zaradzić. Dzięki dużej przychylności władz Uczelni znaleziono rozwiązanie. Są to Studia Podyplomowe ,,Informatyka Stosowana”. Liczymy że studia ukończone tutaj i gwarantowana praca w Pile będzie powodowało, że taki student będzie zadowolony z miejsca pracy i wynagrodzenia, które nie będą odbiegać od poznańskich – powiedział Piotr Głowski, prezydent Piły.

Tok studiów obejmuje m.in. programowanie, wirtualizację, algorytmy i struktury danych, bazy danych, technologie internetowe, architekturę systemów komputerowych, czy infrastrukturę sieciową. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Informatyka Stosowana” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cena za jeden semetr ma wynieść 2200 zł.

–  Takie typowe studia podyplomowe mają 200-260 godzin przez cały okres ich trwania. To co my zaproponowaliśmy, są to bardzo intensywne studia, które mają 325 godzin zajęć, z czego 2/3 z nich  odbywa się w małych grupach. To są w jakimś stopniu kosztowne studia, ponieważ występuję duża liczba godzin i warto powiedzieć potencjalnym kandydatom, że nie będą to łatwe studia. Jednak po zakończeniu studiów rynek pracy powinien być dla nich otwarty. Dziękuje wszystkim za zaangażowanie. Dodam, że połowa wykładowców będzie z Poznania, a połowa to specjaliści z pilskich firm – mówił na konferencji prasowej dr hab. prof. Jerzy Szymański – prodziekan ds. Studenckich,Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Kandydatami do studiowania mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) oraz zaliczyły we wcześniej odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych co najmniej 90 godzin. Wymóg 90 godzin może być zastąpiony udokumentowaną praktyką zawodową na stanowiskach wymagających wiedzy informatycznej.

Branża IT rozwija się bardzo dynamicznie, a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tym sektorze. Pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Na deficyt informatyków skarżą się przede wszystkim pracodawcy w dużych miastach, ale również pilskie firmy, jak np. Grupa Asta.

– Jako pracodawca, ewidentnie obserwuję jak ciężko pozyskać kompetentnych pracowników. Sami borykamy się z importem ludzi z Piły, brakuje wykwalifikowanych kadr, szczególnie w naszej dziedzinie . Te studia podyplomowe z informatyki stosowanej przybliżają zdobycie kompetencji przez pracowników. My będziemy wspierać ten projekt naszymi specjalistami, którzy podzielą się swoją wiedzą. Nie ukrywam, że naszym celem jest też pozyskanie najlepszych specjalistów do naszej firmy, spośród tych, którzy ukończą ten pierwszy rok. Ukończenie tych studiów daje niemal gwarancję pracy – wyjaśniał Zbigniew Ryczek, współwłaściciel Grupy ASTA.

Rekrutacja na studia będzie trwała od 14 stycznia do 19 lutego 2016 roku, i będzie odbywała się na podstawie złożenia podania o przyjęcie na studia wraz z kompletem wymaganych dokumentów. O przyjęcie na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać w sekretariacie UAM ZOD w Pile ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła (pila@amu.edu.pl , tel. 61-829-3451/3452).

Wymagane dokumenty:

– podanie:https://studenci.amu.edu.pl/…/podypl…/formularze-do-pobrania

– dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister)

– zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm),

– zaświadczenie o odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych,

– ksero dowodu osobistego.

W przygotowaniu są studia licencjackie z informatyki, prowadzone także w ZOD UAM w Pile.

Sebastian Daukszewicz

studia_podyplomowe00

studia_podyplomowe12 studia_podyplomowe01 studia_podyplomowe02 studia_podyplomowe03 studia_podyplomowe04 studia_podyplomowe05 studia_podyplomowe06 studia_podyplomowe07 studia_podyplomowe08 studia_podyplomowe09 studia_podyplomowe10 studia_podyplomowe11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *