W oczekiwaniu na matury

Młodzież z najstarszych klas szkół średnich zakończyła rok szkolny. Teraz większość absolwentów w pocie czoła przygotowuje się do matury. Egzamin dojrzałości rozpocznie się w poniedziałek, 4 maja.

Powiatowe zakończenie roku szkolnego odbyło się w piątek, 24 kwietnia. W uroczystości, zorganizowanej na terenie Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra”, wzięli udział przede wszystkim uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, którzy, wraz z opiekunami, zadbali o ciekawy program artystyczny. Najważniejsze było jednak uhonorowanie szczególnie zasłużonych reprezentantów powiatowych szkół. Wyróżnionym osobiście gratulowali starosta pilski Franciszek Tamas i przewodniczący rady powiatu Kazimierz Wasiak.

Mamy nadzieję, że wyniki tegorocznych matur dadzą wszystkich zdającym wiele powodów do satysfakcji.

***

Decyzją Komisji Stypendialnej, powołanej przez Zarząd Powiatu w Pile, stypendium Starosty Pilskiego
za osiągnięcia naukowe otrzymali:

Malwina Malinowska  – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile. Malwina ukończyła szkołę, uzyskując 13 ocen celujących, średnią z całego cyklu kształcenia 5,76 i wzorowe zachowanie. W dniu zakończenia roku była w Warszawie, uczestnicząc w staraniach o tytuł  laureatki Olimpiady Biologicznej, a czerwcu weźmie udział w zawodach centralnych XXX Olimpiady Ekologicznej.
Lista osiągnięć Malwiny jest długa. Oto najważniejsze z nich:
•    Laureatka szczebla centralnego XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej – Męczennicy XX wieku – Świadkowie wiary,
•    Finalistka szczebla centralnego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
•    laureatka  IX, X i XI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej,
•    zdobywczyni Tytułu Mistrza Ortografii,
•    dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów.

Aleksandra Neimann – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile.Ola ukończyła szkołę, uzyskując trzy oceny celujące i wzorowe zachowanie.
Pasją Oli jest literatura i kultura rosyjska.
•    W tym roku szkolnym została finalistką 46. Olimpiady Języka Rosyjskiego,  co jest równoznaczne ze zwolnieniem z egzaminu maturalnego z wynikiem 100%.
Kamil Olek – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile. Kamil ukończył szkołę z jedną ocenę celującą i bardzo dobrym zachowaniem. Uczestnik zawodów centralnych 56. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Dawid Witulski – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile. Dawid ukończył szkołę, uzyskując jedną ocenę celującą i wzorowe zachowanie. Uczestnik zawodów pisemnych i ustnych II stopnia XLI Olimpiady Geograficznej.

Marek Nowicki – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile. Marek ukończył szkołę, uzyskując dwie oceny celujące i wzorowe zachowanie. Marek był dwukrotnie uczestnikiem etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks” AGH, organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Marcin Solarski – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile. Marcin ukończył szkołę, uzyskując pięć ocen celujących, średnią z całego cyklu kształcenia 5,28 i wzorowe zachowanie.
Marcin to humanista , umysł ścisły i sportowiec  w jednej osobie.
•    jest dwukrotnym stypendystą Starosty Pilskiego,
•    w tym roku szkolnym został finalistą szczebla centralnego  XXV Olimpiady Teologii Katolickiej,
•     został laureatem i finalistą  Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego Supermatematyk w roku szkolnym 2012/13 i 2013/14,
•    zajął I miejsce w VI Konkursie Języka i Kultury Krajów Anglojęzycznych dla szkół ponadgimnazjalnych,
•    zajął I miejsce w Mistrzostwach  Rejonu  Pilskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców.

Patryk Stasiewski – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile. Patryk ukończył szkołę, uzyskując sześć ocen celujących, średnią z całego cyklu kształcenia 5,22 i wzorowe zachowanie.
•    jest dwukrotnym  stypendystą Starosty Pilskiego,
•    w tym roku szkolnym został finalistą szczebla centralnego XXV Olimpiady Teologii Katolickiej,
•    w roku szkolnym 2013/14 został laureatem II miejsca Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego Supermatematyk,
•    w tym roku szkolnym został finalistą konkursu Zobaczyć matematykę organizowanego przez AGH w Krakowie.

Angelika Burdziak – absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile. Angelika ukończyła szkołę, uzyskując cztery oceny celujące i wzorowe zachowanie. Jest honorowym dawcą krwi oraz wolonatriuszką.

Klaudia Dudek – absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile. Klaudia ukończyła szkołę, uzyskując pięć ocen celujących, średnią z całego cyklu kształcenia 5,10 i wzorowe zachowanie. Reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Zdobyła zespołowo I miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych Rejonu Pilskiego SZS „Wielkopolska” w Piłce Koszykowej Dziewcząt. Jest wolonatriuszką.

Dominika Płaczek – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Dominika ukończyła szkołę, uzyskując sześć ocen celujących, średnią z całego cyklu kształcenia 5,24 i wzorowe zachowanie. Reprezentując szkołę, zdobyła I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK; I miejsce w Konkursie Historycznym „Historia mojej małej Ojczyzny – wspomnienie ludzi naszego regionu”. Była przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym.

Marta Marchlewicz – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Marta ukończyła szkołę uzyskując sześć ocen celujących, średnią z całego cyklu kształcenia 5,18 i wzorowe zachowanie. Zdobyła II miejsce w wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną pt. „Oddając Krew Ratujesz  Życie”. Reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Wolontariuszka.

Joanna Struszewska – absolwentka Technikum nr 3 w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile. Ukończyła szkołę, uzyskując osiem ocen celujących, średnią z całego cyklu kształcenia 5,21 i wzorowe zachowanie. Jest finalistką XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych; Uczestnicząc w projekcie „PI wyobraź sobie firmę – innowacyjny model kształtowania postaw przedsiębiorczych” zdobyła I miejsce drużynowo. Jest wolontariuszką.

Sandra Sznyr – absolwentka Technikum nr 5 w zawodzie technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile. Sandra ukończyła szkołę, uzyskując dziewięć ocen celujących, średnią z całego cyklu kształcenia 5,23 i wzorowe zachowanie. Jest Finalistką II Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Uczestniczyła w pracach Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Marcin Cybulski  – absolwent Technikum nr 5 w zawodzie technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile. Marcin  ukończyła szkołę, uzyskując sześć ocen celujących i wzorowe zachowanie. Jest Finalistą II Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Uczestniczył w pracach Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
Magdalena Szpot – absolwentka Technikum Hotelarstwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. Magda ukończyła szkołę, uzyskując dziewięć ocen celujących, średnią z całego cyklu kształcenia 5,38 i wzorowe zachowanie. Zdobyła: II miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji Miejscowych Twórców, I miejsce w Konkursie Wiedzy o Senacie Klubu Senatorów Północnej Wielkopolski oraz  II miejsce w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej.

Joachim Konek – absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. Joachim ukończył szkołę, uzyskując osiem ocen celujących i bardzo dobre zachowanie. Zdobył II miejsce w eliminacjach okręgowych XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, uzyskując awans do etapu centralnego. Jest zdobywcą III miejsca indywidualnie w regionalnym konkursie „Znajomość przepisów bhp w rolnictwie”.

Za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymali:

Sandra Szpott – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile. Sandra zdobyła między innymi: brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu na dystansie 1500 m; VIII miejsce w kat. OPEN na Międzynarodowym Biegu Ulicznym na dystansie 10 km oraz I miejsce w kat. juniorek we Francji; II miejsce w kat. OPEN na Ogólnopolskim Biegu Ulicznym „OLKA” na dystansie 10 km; I miejsce na Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów w biegu na dystansie 1500 m.

Mateusz Dziedzina – absolwent Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile. Jest mistrzem Wielkopolski Juniorów w Piłce Siatkowej. Mateusz zdobył III miejsce w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej. Otrzymał wyróżnienie jako najlepszy przyjmujący Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Piłce. Zdobył Złoty medal na Ogólnopolskim Turnieju Talentów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Kamil Gromadzki – absolwent Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile. Kamil jest mistrzem Wielkopolski Juniorów w Piłce Siatkowej. Zdobył III miejsce w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej. Został wyróżniony jako najlepszy zagrywający Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Piłce Siatkowej.

Sandra Zaczkowska – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Sandra zdobyła II miejsce w Finale Mistrzostw Wielkopolski Juniorek oraz I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pilskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

Tomasz Stodolski – absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Tomek zdobył I miejsce w Jetro Poznań Open w kat. seniorów w wadze 73 kg oraz VII miejsce w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo w kat. wagowej 73 kg.

Artur Sobkowiak – absolwent Technikum nr 6 w zawodzie technik wiertnik w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Największą pasją Artura są starty w zawodach typu Cross Country (dyscyplina olimpijska) oraz Eliminatory. Zdobył VI miejsce w Mistrzostwach Polski MTB XCO/XCE i II miejsce w kat. do 23 lat.

Igor Jasłowski – absolwent Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile. Igor wywalczył I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów w Judo w wadze 66 kg oraz II miejsce w Jetro Poznań Open w kat. Seniorów w wadze 66 kg.

Adrian Wyrzykiewicz – absolwent Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile. Zdobył między innymi: III miejsce w Mistrzostwach Polski LZS  w biegu na 2000 m z przeszkodami, II miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w biegu na 800 m, III miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w sztafecie 4×400 m, IX miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w biegach.

Michalina Błoch – absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile. Wywalczyła II miejsce w Finale Mistrzostw Wielkopolski Juniorek i awansowała do Finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej.

Maja Nowicka – absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile. Zdobyła II miejsce w Finale Mistrzostw Wielkopolski Juniorek i awansowała do Finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej

Dominika Zając – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Zdobyła II miejsce w Finale Mistrzostw Wielkopolski Juniorek i awansowała do Finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej.

Katarzyna Wiszniewska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Kasia zdobyła Złoty medal i tytuł Mistrza w Pucharze Polski Juniorek w Judo w wadze do 48 kg. Zdobyła IX miejsce w Pucharze Europy Juniorek w Judo w wadze do 48 kg.

Za osiągnięcia artystyczne stypendium otrzymała

Justyna Ratajewska – wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile i absolwentka Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile. Justyna ukończyła szkołę, uzyskując dwie oceny celujące, średnią z całego cyklu kształcenia 4,88 i wzorowe zachowanie. Jej sukcesem jest zdobycie III miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Na dobre i na złe” w kat. 16-19. W tym roku Justyna zdobyła I miejsce w Regionalnym Konkursie Piosenki „Śpiewać każdy może”.

***

Wyróżnienia otrzymali również uczniowie, którzy 1 września 2012 roku, rozpoczynając naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi za największą ilość punktów zdobytą w rekrutacji do liceów ogólnokształcących. Spośród tej grupy 12 absolwentów ukończyło w szkolę z wyróżnieniem, a tzech zostało stypendystami Starosty Pilskiego:

z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile:
Malwina Malinowska
Michał Łasecki
Marcin Solarski
Patryk Stasiewski

z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile:
Aleksandra Kamińska
Paulina Trawka
Marcin Aniserowicz
Marcin Konieczny
Bartłomiej Pilarski
Artur Woźniak

z IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile:
Edyta Rajek

z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy:
Agnieszka Pikulik.

W.D.

w_oczekiwaniu_na_matury10

w_oczekiwaniu_na_matury13 w_oczekiwaniu_na_matury11 w_oczekiwaniu_na_matury12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *