Warsztaty dla OSP z taktyki gaszenia pożaru lasu

Zgodnie z rocznym harmonogramem warsztatów szkoleniowych dla druhów OSP z powiatu chodzieskiego, d-ca JRG PSP kpt. Maciej Zwierzykowski w miesiącu czerwcu 2015 roku przeprowadził warsztaty pod kryptonimem „Pożary Lasów.”

Głównym celem warsztatów było zapoznanie druhów z taktyką gaszenia pożarów lasów w oparciu o tegoroczne ćwiczenia „WIELKOPOLAS 2015”. Szczególną uwagę zwrócono jak ważne i trudne przy pożarach lasu jest zachowanie ciągłości podawania środka gaśniczego. Praktycznie przećwiczono różne formy rozwinięć bojowych oraz zasady dostarczania wody do pożaru na duże odległości (przetłaczanie, przepompowywanie oraz dowożenie).

Podczas ćwiczeń praktycznych druhowie prowadzili korespondencję radiową zgodnie z metodyką organizacji łączności radiowej, pracując na kanałach ratowniczych oraz dowodzenia i współdziałania.

Łącznie w warsztatach udział wzięło 65 druhów z piętnastu jednostek OSP powiatu chodzieskiego (wszystkie z gmin: Chodzież, Margonin, Budzyń).

Tekst: kpt. Maciej Zwierzykowski
Zdjęcia: archiwum JRG PSP Chodzież, OSP Margonin

warsztaty_dla_osp10

warsztaty_dla_osp14 warsztaty_dla_osp11 warsztaty_dla_osp12 warsztaty_dla_osp13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *