Ważne dla organizacji pozarządowych

Wazne_dla_organizacji_pozarzadowych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie województwa wielkopolskiego do udziału w „Drzwiach Otwartych Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych”. Odbędą się one  3 grudnia 2015 roku, w nowej siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

Na początek, Urząd Marszałkowski wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na spotkanie informacyjne dot. Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, rejestracja rozpoczyna się o godz. 9:00, a od godz. 9:15 rozpocznie się prezentacja kampanii „Dobry Testament” .

Równolegle, w znajdującej się obok sali posiedzeń I, o godz. 10:10 nastąpi otwarcie Targów Szkolnych Kół Wolontariatu oraz konferencja dotycząca tego tematu. Stoiska znajdą się na I piętrze siedziby Urzędu, gdzie odbywać się będą również Drzwi Otwarte, w ramach których poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Wojewódzki Urząd Pracy będą informować o możliwościach współpracy finansowej i niefinansowej w 2016 r. w ramach „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz w ramach funduszy europejskich.

W sali sesyjnej bezpośrednio po spotkaniu dot. FIO 2016 odbędzie się Wielkopolska Gala Ogólnopolskiego Konkursu Barwy Wolontariatu, podczas której uhonorowani zostaną aktywni w Wielkopolsce wolontariusze.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie województwa Wielkopolskiego do przesyłania swoich zgłoszeń do środy 2 grudnia do godz. 12:00 na adres mailowy: pozytek@umww.pl. W treści wiadomości należy podać nazwę organizacji, osoby, które będą ją reprezentować oraz kontaktowy adres mailowy. Tytuł maila: [nazwa organizacji] – zgłoszenie na Drzwi Otwarte 2015.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *