WIL broni lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przed hejtem starosty

Wielkopolska Izba Lekarska w postępowaniu sądowym stanęła w obronie lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego w Pile wobec naruszeń dóbr osobistych popełnianych zdaniem lekarzy przez Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

9 listopada br. zostało przez Sąd Okręgowy w Poznaniu wydane postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych lekarzy przez Starostę Pilskiego i uwzględnienie występowania w imieniu lekarzy i bronienia ich przed sądem.

 

– O takie postanowienie wystąpiliśmy do sądu po braku reakcji Starosty Pilskiego na żądanie lekarzy o opublikowanie przeprosin za falę hejtu i nienawiści prowokowaną przez wpisy Starosty w mediach społecznościowych. Ma to szczególne znaczenie teraz, kiedy my lekarze i cały personel medyczny jesteśmy na pierwszej linii frontu i walczymy z chorobą COVID-19. Nie możemy dopuścić, szczególnie w sytuacji, kiedy pacjenci i tak odczuwają lęk związany ze skutkami pandemii, aby ten lęk pogłębiał się u nich poprzez wpisy osoby publicznej zawierające niepełne, niesprawdzone informacje krzywdzące całe środowisko lekarskie – zaznacza Artur de Rosier – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.  

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych lekarzy Wielkopolska Izba Lekarska złożyła do sądu w ubiegłym miesiącu. Podkreśla w nim, że lekarze wykazują szczególną odwagę w pracy w szczególnie trudnych warunkach pandemicznych, w tym wykonują czynności diagnostyczne i lecznicze lege artis zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością.

Domaga się w nim publikacji przeprosin przez Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego zarówno na portalu społecznościowym Facebook, jak i na stronie internetowej Starostwa Pilskiego oraz zaniechania przez Starostę rozpowszechniania informacji naruszających dobra osobiste lekarzy w tym określania lekarzy bucami, warchołami, leniami, olewaczami, nieukami, gwiazdorami i nieodpowiedzialnymi, goniącymi za pieniędzmi ludźmi bez empatii.

– Nasza praca jest szczególna. Pracujemy z pełnym oddaniem dla naszych pacjentów, dyżurujemy, ratujemy życie i zdrowie. Nie możemy dopuścić do kontynuacji zastraszania lekarzy, niszczenia zespołów lekarskich budowanych przez wiele lat, kwestionowania naszego postępowania diagnostycznego i leczniczego oraz nadużywania do tego funkcji publicznej – podkreśla Marcin Karolewski – Przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.  

O publikację przeprosin w drodze pozasądowej 57 lekarzy zwróciło się do Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego już we wrześniu br., ale to wezwanie lekarzy nie zostało zrealizowane.

Co więcej, wielu lekarzy, po fali wpisów Starosty na portalu społecznościowym, obawiając się o ich eskalację postanowiło odejść z pracy w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.
– Obawiamy się, że każdego dnia może nastąpić kolejny wpis naruszający nasze dobre imię. Brak przeprosin ze strony Starosty świadczy, że jest na kolejne wpisy przygotowany, bo nie widzi w nich niczego złego. Jesteśmy wdzięczni, że w naszej obronie postanowiła stanąć Wielkopolska Izba Lekarska – podkreśla Krzysztof Jarzyński, który był jednym z lekarzy wymienianych we wpisach Starosty.

Obrona lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przez Wielkopolską Izbę Lekarską rozpoczęła się w czerwcu br. po wpłynięciu do izby listu podpisanego przez 87 lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego w Pile, w którym zaznaczali swoje oburzenie treściami i sposobem narracji Starosty Pilskiego w mediach społecznościowych, podkreślając, że takie działania skutecznie niszczą zaufanie do nich i budują strach wśród pacjentów.

Pod koniec czerwca br. lekarze ze Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zorganizowali akcję „TAK dla leczenia, NIE dla niszczenia” i wydali wspólne oświadczenie, podkreślając, że działania Starosty Pilskiego prowadzą do odchodzenia lekarzy ze Szpitala w Pile i rzutują na niesprawiedliwy, jednostronny osąd pracy medyków Szpitala. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Katarzyna Strzałkowska
Rzecznik Prasowy
Ośrodek Komunikacji Medialnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

wil_broni_lekarzy1_01

wil_broni_lekarzy1_03 wil_broni_lekarzy1_02