WSB o aktywnym rozwoju… przez całe życie

Odbyła się Konferencja Aktywnego Rozwoju oraz warsztaty dla kadry dydaktycznej i kierowniczej w Pile – upowszechnianie innowacyjnego Modelu kształcenia przez całe życie opracowanego w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 listopada 2014 r. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Ośrodka Zamiejscowego) mieszczącego się przy ulicy Kołobrzeskiej 15 w Pile, odbyła się Konferencja Aktywnego Rozwoju. Była poświęcona przede wszystkim tematyce rozwoju osobistego, roli uczelni w realizacji kształcenia ustawicznego oraz potrzebie komunikacji międzypokoleniowej. Jej uczestnikami byli m.in. studenci, uczniowie szkół średnich, osoby ze świata biznesu, nauczyciele oraz słuchacze UTW.

Realizatorów konferencji – przedstawicieli Wyższej szkoły Biznesu w Pile – cieszy ogromne zainteresowanie tematyką konferencji wykazane obecnością tak zróżnicowanej pod względem wieku i doświadczenia grupy uczestników. Zarówno jedni, jak i drudzy podkreślali motywację do podejmowania kształcenia ustawicznego oraz otwartość na nowe drogi rozwoju. Każdy słuchacz otrzymał materiały, wprowadzające w tajniki kształcenia przez całe życie oraz publikację pt. „Perspektywy kształcenia ustawicznego w uczelni. Dobre praktyki projektu PI: Nowy model kształcenia przez całe życie w budowaniu potencjału rozwojowego uczelni”, opracowaną pod redakcją dr Moniki Kłos (kierownika projektu) oraz dr Małgorzaty Burzyńskiej (koordynatora działań merytorycznych).

Równolegle z Konferencją Aktywnego Rozwoju odbyły się 2-dniowe warsztaty dla kadry kierowniczej i dydaktycznej uczelni, podczas których zaprezentowano podstawowe założenia Modelu oraz możliwości jego włączenia do oferty edukacyjnej uczelni.

Realizatorzy Konferencji dziękują uczestnikom za tak liczne przybycie i pozytywną ocenę spotkania.

red

wsb_o_aktywnym_rozwoju10

wsb_o_aktywnym_rozwoju11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *