Zapraszamy na rejsy po Gwdzie Tramwajem Wodnym „GORDALINA”

W okresie wakacji – codziennie

ROZKŁAD REJSÓW

– w lipcu i sierpniu rejsy odbywają się w dni powszednie w godz. 15.00 – 20.00
oraz w soboty i niedziele w godz. 13.00 – 20.00, zgodnie z rozkładem

– przystankiem początkowym jest przystań nr 3 przy Wyspie

– tramwaj pływa do przystani nr 4 przy moście Zygmunta Starego lub wokół Wyspy do przystani nr 3, w zależności od warunków hydrologicznych

TARYFA OPŁAT

– bilety na rejs sprzedaje marynarz na statku

– bilet normalny – 2,70 zł

– bilet ulgowy – 1,35 zł
(na podstawie Zarządzenia nr 147 (107) 15  Prezydenta Miasta Piły z dnia 27.04.2015 r.)

KATALOG ULG

W opłatach za jednorazowy przejazd tramwajem wodnym nie jest przewidziana ulga 100 % (bilet bezpłatny).

Do korzystania z biletów ulgowych (ulga 50 %) za jednorazowy przejazd osób tramwajem wodnym uprawnione są następujące osoby:

1. Dziecko do lat 4

2. Dziecko od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole

3. Uczniowie (do 22 lat) i studenci (bez ograniczeń wiekowych) szkół i uczelni o uprawnieniach szkół publicznych

4. Uczniowie szkół specjalnych, dziennych ośrodków rehabilitacji i ich opiekunowie

5. Emeryci i renciści

6. Inwalidzi zaliczani do kategorii o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji i ich przewodnicy

7. Osoby które ukończyły 70 lat

8. Inwalida wojenny i wojskowy, opiekun inwalidy wojennego i wojskowego towarzyszący mu w podróży

9. Kombatant

10. Poseł, Senator

11. Honorowi dawcy krwi I stopnia zrzeszeni w Zarządzie Okręgu PCK

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych biletów są: ważna legitymacja szkolna lub studencka, ważna legitymacja emeryta lub rencisty, dokument orzekający o niepełnosprawności, dowód osobisty lub inny imienny dokument tożsamości poświadczający osiągnięcie przez osobę wymaganego wieku, legitymacja poselska lub senatorska, oświadczenie inwalidy wojennego (wojskowego), aktualna legitymacja  zasłużonego honorowego dawcy krwi PCK.

Pozostałych pasażerów obowiązuje bilet normalny.

Anna Kujawa

zapraszamy_na_rejsy10

zapraszamy_na_rejsy11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *