Zaprojektują rozbudowę mostów w ciągu DK-11 – w Ujściu koło Piły

zaprojektuja_rozbudowe

Pracownia Projektowa M i D Marcin Dudek wykona projekt rozbudowy dwóch mostów w ciągu drogi krajowej nr 11 w Ujściu. Chodzi o obiekty nad rzekami Gwda i Noteć.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w poznaniu zawarła umowę na wykonanie tych prac. Jej koszt to ponad 288 tys. zł.

Obydwa obiekty, według wykonanych ekspertyz wymagają pilnej przebudowy. Mosty powstały w 1954 roku. To obiekty trójprzęsłowe o długości 66,4 oraz 50,6 m. Ich szerokość wynosi ok. 10 m.

Projektant w pierwszym etapie przygotuje trzy koncepcje konstrukcji obiektów. Potem, dla wybranej koncepcji opracowanie kompletnej dokumentacji aż do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Na wszystkie prace, wraz z wyznaczeniem granic w terenie, wykonawca ma 500 dni od podpisania umowy.

Obecnie na etapie projektowania jest droga ekspresowa S11 wraz z planowaną obwodnicą Piły i Ujścia. W przyszłości wyprowadzi ona z miasta ruch, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 11.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl