ZS im. St. Staszica pod patronatem UAM

ZS_im_Staszica

Zespół Szkół im. Staszica w Pile podpisał 16 czerwca br. umowę patronacką z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki temu uczniowie klas medialnych będą mogli korzystać z bogatego doświadczenia i bazy poznańskiego uniwersytetu.

Umowę podpisali: dziekan ds. nauki UAM prof. dr hab. Andrzej Stelmach, starosta pilski Eligiusz Komarowski oraz dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile Marek Święszkowski.

– Z podpisanego dokumentu wynika wiele obopólnych korzyści oraz możliwości rozwoju klas o profilu medialnym, m.in. poprzez udział uczniów w wykładach ze społecznością akademicką oraz w zajęciach pozwalających zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną z tego zakresu, dzięki zapleczu technicznemu UAM – mówi Marek Święszkowski, dyrektor ZS im. Stanisława Stasica w Pile.

Zespół Szkół im. Staszica w Pile jest drugą placówką, dla której organem prowadzącym jest Powiat Pilski, z którą UAM w Poznaniu zawarł umowę patronacką. W grudniu ubiegłego roku została podpisana umowa z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

– Zadaniem szkół ponadgimnazjalnych jest między innymi przygotowanie uczniów do studiów wyższych oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzację nauki i zapoznawanie uczniów ze specyfiką studiowania – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Jestem przekonany, że poprzez współpracę z poznańskim uniwersytetem, uczniom naszych szkół będzie w przyszłości łatwiej studiować, ponieważ już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej będą mogli korzystać ze wsparcia tej renomowanej uczelni.

Uczniowie z ZS im. St. Staszica będą uczestniczyć m.in. w warsztatach reporterskich, fotograficznych i dziennikarskich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz z zajęć organizowanych przez uczelnię w Pile.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *