15 milionów dofinansowania na skate plazę w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  15 milionów dofinansowania na skate plazę w Pile

  Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy  i północnej części wyspy miejskiej.

  24 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania  projektu miasta Piły „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie.

  Całkowita wartość projektu:  18 044 564,01 zł.
  wota dofinansowania: 14 806 687,79 zł.

  Projekt w realizacji. Realizacja projektu przewidywana jest do końca 2020 roku.

  Projekt ujęty jest w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Wynika również z Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły. Dokumentacja projektowa została przygotowana także z udziałem środków Unii Europejskiej w 2015 roku w ramach pomocy technicznej i pieniędzy dostępnych poprzedniej perspektywie programowania WRPO 2007-2014. Jest kontynuacją projektu kluczowego Wielkopolski – markowego produktu turystycznego Wielkopolski Pilska Strefa Aktywności Turystycznej – realizowanego w latach 2013-2015 także z dofinansowaniem unijnym.

  Projekt obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz północną stronę Parku na Wyspie. Nastąpi rewitalizacja obszaru rewitalizacji w powierzchni 5,63 hektarów. W celu zintegrowania obydwu terenów planowana jest budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę.

  Toczy się aktualnie drugi przetarg na budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Gwdę.

  29 sierpnia 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy obiektu mostowego.

  W Parku na wyspie modernizacji poddane zostaną alejki spacerowe. Dokończony zostanie ring pieszo-rowerowy okalający wyspę, analogicznie jak po południowej jej stronie. Wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz uzupełniony zostanie system monitoringu miejskiego.

  Część terenów nadrzecznych w rejonie ul. Dąbrowskiego pełnić będzie nowe funkcje. Powstanie skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę. Znajdzie się miejsce do uprawiania kalisteniki (gimnastyka na drążkach na świeżym powietrzu). Teren zostanie połączony atrakcyjnym układem komunikacji dla pieszych, rowerzystów, biegaczy.

  Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych poprawi bezpieczeństwo publiczne. Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany. Wykorzystany zostanie potencjał przyrodniczy obszaru, w tym walory rzeki Gwdy. Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym. Projekt ograniczy występowanie barier architektonicznych, umożliwiając aktywność i integrację społeczną osobom starszym, niepełnosprawnym, i ich rodzinom. Planowany jest zróżnicowany program wykorzystania zrewitalizowanej przestrzeni, przy szerokim włączeniu społecznym.

  Informacja:
  Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
  UM Piły
  Fot. (SE)

  15_milionow_dofinansowania00

  15_milionow_dofinansowania04 15_milionow_dofinansowania01 15_milionow_dofinansowania02 15_milionow_dofinansowania03