7 milionów na edukację ekologiczną | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

7 milionów na edukację ekologiczną

7_milionow_na_edukacje

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej. Konkurs ma charakter zamknięty i zostanie rozstrzygnięty w kwietniu przyszłego roku.

Zarząd województwa wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów polegających na prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz budowie, rozbudowie, modernizacji i doposażaniu ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Projekty mogą być łączone. Łączna kwota dofinansowania wynosi 7 milinów złotych, a minimalna wartość projektu to 100 tysięcy złotych.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne (w tym państwowe jednostki budżetowe), samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe (posiadające osobowość prawną), szkoły wyższe, PGL Lasy państwowe i jego jednostki organizacyjne, a także jednostki badawcze (posiadające osobowość prawną). Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski będzie można składać od dnia 23 września 2019 r. od godz. 7.30 do dnia 31 października 2019 r. do godz. 15.30, w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2104 – 2020, na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl.

Więcej szczegółów wkrótce.

Red
Fot. Radio Poznań