Akcja Społeczna IPN „GROMADZIMY HISTORIĘ” – Apel Oddziałowego Archiwum w Poznaniu | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Akcja Społeczna IPN „GROMADZIMY HISTORIĘ” – Apel Oddziałowego Archiwum w Poznaniu

  1-czolowkowe_akcja_spoleczna_ipn

  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zachęca wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w akcji pod hasłem „Gromadzimy historię”. Chcemy ocalić od zapomnienia dokumenty ukazujące życie Polaków w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz losy Sybiraków.

  Poszukujemy świadków walk o wolność i niepodległość oraz więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów, oraz ich rodziny z terenu województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego, chcących przekazać do Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty, wspomnienia, relacje i inne pamiątki dotyczące wojennych i tułaczych przeżyć.

  Rodziny osób represjonowanych w czasie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego lub sowiecką Rosję niejednokrotnie chcą podzielić się posiadaną wiedzą o tragicznych przeżyciach swoich najbliższych z innymi. Często obawiają się, że za kilkadziesiąt lat o ich losie nikt nie będzie pamiętał. Rozwiązaniem może być przekazanie posiadanych dokumentów i fotografii do archiwów czy muzeów, które pozwala zabezpieczyć te świadectwa przed bezpowrotną utratą oraz upowszechniać źródła historyczne wśród naukowców i dziennikarzy. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu od lat przejmuje oryginały dokumentów lub wykonuje z nich kopie, które włączone do zasobu archiwalnego stają się bezcennym źródłem wiedzy dla badaczy.

  Zwracamy się z apelem o przekazywanie do poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej materiałów dotyczących tak ważnych dla naszej historii wydarzeń. Prosimy o kontakt z oddziałowym Archiwum IPN w Poznaniu:

  Koordynatorzy projektu:

  dr Paweł Głuszek, tel. 61 835 69 18, e-mail: pawel.gluszek@ipn.gov.pl

  Bartosz Rybak, kierownik Referatu Gromadzenia, Opracowania i Obsługi Magazynów Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu, tel. 61 835 69 25, e-mail: bartosz.rybak@ipn.gov.pl

  Więcej:
  http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/36881,Akcja-Gromadzimy-historie.html

  Kontakt:
  dr Natalia Cichocka, Asystent Prasowy IPN Oddział w Poznaniu, tel. 61 835 69 00, 793 086 069.

  red