Celem nadrzędnym jest nasze zdrowie | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Celem nadrzędnym jest nasze zdrowie

  celem_nadrzednym

  Ostatnio zadawane często pytania. Nie – czy muszę, czy powinienem? Ale – Co mi grozi? Odpowiadamy: w najlepszym wypadku po zarażeniu siebie czy innych kwarantanna lub hospitalizacja. Cena to Państwa zdrowie i życie. Przypominamy – stan epidemii trwa. Dochodzi do kolejnych zarażeń i zgonów. Nie chcemy powtórzenia błędów z Hiszpanii czy Włoch dlatego nawet jeśli tak trudno części osób zrozumieć zagrożenie i konieczność czasowych obostrzeń, policjanci konsekwentnie będą robić wszystko, aby to bezpieczeństwo sanitarne zapewnić. W ten sposób chronimy również personel medyczny, aby trafiło tam jak najmniej zarażonych pacjentów! Dziękujemy za każde odpowiedzialne zachowanie i międzyludzką solidarność. #zostańwdomu .

  Odpowiedzi na część nurtujących pytań, znaleźć można pod adresem rządowej strony  https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

  Kwestie dotyczące możliwych kar pieniężnych związanych z naruszeniem ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych na podstawie art. 46 i 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, o których właśnie mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów (…) określa art. 48a wymienionej ustawy:

  art. 48a 1. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na  podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w:

  1) art. 46 ust. 4 pkt 1 lub w art. 46b pkt 5 i 9-12, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000zł do 30000 zł;

  2) art. 46 ust. 4 pkt 2 lub w art. 46b pkt 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10000 zł do 30000 zł;

  3) art. 46 ust. 4 pkt 3–5 lub w art. 46b pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10000 zł do 30000 zł;

  4) art.46 ust. 4 pkt 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10000zł;

  5) art. 46 ust. 4 pkt 7 lub w art. 46b pkt 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10000zł.

  Niezależnie od ww. kar pieniężnych wymierzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w drodze decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności, policjanci postępują zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie czy kodeksem postępowania karnego, a więc mogą np. nałożyć mandat karny lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu lub w uzasadnionych przypadkach wszcząć postępowanie przygotowawcze i przedstawić zarzuty karne.

  99% autorytetów naukowych ze świata medycyny tłumaczy, że pandemię najlepiej powstrzymać poprzez ograniczenie kontaktów z innymi podczas przemieszczania się i grupowania, ponad 90% ludzi rozumie to i zgadza się z tym oraz decyduje wytrzymać te kilka dni, ale niestety te kilka procent dalej zdziwiona……

  Przeczytać o ograniczeniach w kontaktach, aby powstrzymać pandemię, póki nie będzie szczepionki można m. in. tutaj:

  - http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81241%2Cpandemia-koronawirusa-co-dalej.html?fbclid=IwAR0lvJdhye7lzj4ktVwpPutWjP0IiMW76mDiI8gIelt1mF2VSmMgpvSSnGU

  Warto więc wiedzieć, jakie grzywny i na jakiej podstawie mogą być na Nas nakładane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, bo to od niego w pierwszej kolejności zależy ocena sytuacji po otrzymaniu informacji o naruszeniu wprowadzonych ograniczeń. Policjanci oceniając daną sytuację mogą również nałożyć mandat karny za wykroczenie określone w ustawie – kodeks wykroczeń. Mamy prawo odmówić przyjęcia mandatu, co wiąże się ze skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu. Nikt nie działa pod żadne statystyki, nie jesteśmy rozliczani za mandaty w związku z naruszeniem prawa – celem nadrzędnym jest nasze zdrowie. Popatrzmy na wszytko przez pryzmat naszego zdrowia.

  Podstawy prawne wymierzenia grzywny przez Państwowego Inspektora Sanitarnego to art. 48a w zw. z art. 46 lub 46b ustawy z 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi! – zapraszamy do lektury ustawy:

  - http://prawo.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D20081570Lj.pdf

  Artykuł 48a najszybciej znajdziemy tutaj:

  - http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056701.pdf

  To tak, gdyby ktoś myślał, że grzywny wymierzane są w myśl rozporządzenia itp. Nie – to określa ustawa uchwalona w 2008 roku zgodnie z Konstytucją RP. Zgodna z polską Konstytucją RP.

  „Zdrowego rozsądku” póki co jeszcze nikt w Konstytucji nie zapisał. Jednak możemy znaleźć zapisy, chociażby w art. 82, że obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz TROSKA O DOBRO WSPÓLNE.

  Źródło – Fb Polska Policja