Dobra woda w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Dobra woda w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile poinformował, iz jakość wody w zakresie badanych apametrów w I półroczu 2018 roku w Pile spełniała wymagania okreslone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia      w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UM w Pile

dobra_woda_w_pile00

dobra_woda_w_pile02 dobra_woda_w_pile01