Klasa patronacka spółki Gwda w Szkole Podstawowej nr 12 w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Klasa patronacka spółki Gwda w Szkole Podstawowej nr 12 w Pile

18 września 2019 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy w ramach projektu „Klasa patronacka” przez GWDA sp. z o.o. ze Szkołą Podstawową nr 12 w Pile. Ideą projektu „klasy patronackiej” jest wsparcie szkolnej działalności edukacyjnej, w zakresie krzewienia postaw o charakterze środowiskowym, poprzez urozmaicenie 3-letniego programu kształcenia w klasach I-III.

Uroczystego podpisania umowy na trzy lata dokonali: Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, Prezes Zarządu GWDA sp. z o.o. Tomasz Wojciechowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile Marcin Borowicz.  Klasą patronacką została wybrana klasa Ib.

W ramach podpisanej umowy uczniowie klasy patronackiej będą mogli brać udział w pogadankach i dodatkowych zajęciach edukacyjnych związanych z gospodarką odpadową, wodno-ściekową oraz ponownym wykorzystaniem surowców wtórnych na terenie szkoły, w siedzibie Spółki i w plenerze. Natomiast Szkoła musi m.in. promować Spółkę podczas imprez szkolnych oraz zapewnić udział dzieci w imprezach organizowanych przez Spółkę GWDA.

- Widzimy w ostatnich latach jak często spotykamy się z tematami ekologicznymi, jak bardzo jest to istotne w życiu. Niestety widzimy, że tej edukacji jest jeszcze bardzo mało albo nawet jej nie ma w szkołach. Chcemy z tą wiedzą wychodzić, dzielić się, jako przedsiębiorstwo komunalne, z uczniami i sobie wzajemnie pomagać. Ta edukacja ekologiczna ma wpływ na rodziny tych dzieci, krewnych, którzy widząc podstawy u tych najmłodszych, też zaczynają dbać o środowisko, choćby poprzez segregacje śmieci. Każdy rok szkolny dla klasy patronackiej jest pod innym tematem przewodnim. W pierwszym roku skupiamy się na temacie wody i ścieków, w drugim na temacie lasów, a w trzecim na temacie odpadów – mówi Tomasz Wojciechowski, prezes spółki GWDA.

Licząc od 2014 roku, będzie to już 3 trzecia klasa, przyjęta pod skrzydła miejskiej spółki GWDA. Wcześniej podobne umowy zostały podpisane w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 1 w Pile.

Sebastian Daukszewicz

klasa_patronacka_spolki_gwda1_01

klasa_patronacka_spolki_gwda1_17 klasa_patronacka_spolki_gwda1_02 klasa_patronacka_spolki_gwda1_03 klasa_patronacka_spolki_gwda1_04 klasa_patronacka_spolki_gwda1_05 klasa_patronacka_spolki_gwda1_06 klasa_patronacka_spolki_gwda1_07 klasa_patronacka_spolki_gwda1_08 klasa_patronacka_spolki_gwda1_09 klasa_patronacka_spolki_gwda1_10 klasa_patronacka_spolki_gwda1_11 klasa_patronacka_spolki_gwda1_12 klasa_patronacka_spolki_gwda1_13 klasa_patronacka_spolki_gwda1_14 klasa_patronacka_spolki_gwda1_15 klasa_patronacka_spolki_gwda1_16