Kolejne dotacje na zadania publiczne | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Kolejne dotacje na zadania publiczne

  kolejne_dotacje

  Prezydent Piotr Głowski przekazał pieniądze na realizację kolejnych zadań publicznych na terenie miasta, dwie nowe umowy zostały podpisane 25 stycznia 2018 roku.

  Pierwszą z umów zawarł z Pilskim Stowarzyszeniem Klubem Abstynentów „Kotwica” reprezentowanym przez prezesa zarządu Dariusza Żelaznego oraz skarbnika Ewę Milewską. Zadanie, którego podjęło się stowarzyszenie to „Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików – prowadzenie Klubu Abstynenckiego”. Wartość przyznanej dotacji wynosi 25. 000 złotych. Na co dzień stowarzyszenie zajmuje się głównie ukształtowaniem u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych, a także propagowaniem trzeźwości w rodzinach.

  Druga dotacja została przekazana na ręce Lecha Gąsiorowskiego, dyrektora ośrodka działającego w ramach Stowarzyszenia Monar Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, które prowadzi działalność na rzecz przeciwdziałania bezdomności. Ośrodek ma na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, uzależnionym, wykorzystywanym i nieprzystosowanym społecznie, a także dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, chorym i osobom opuszczonym. W ciągu bieżącego roku stowarzyszenie zrealizuje zadanie publiczne pn.: „Nowe spojrzenie”, które zostało wsparte kwotą 55.000 złotych.

  Aleksandra Kramkowska