Nagrody dla uzdolnionych uczniów – pobierz wniosek | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Nagrody dla uzdolnionych uczniów – pobierz wniosek

nagrody_dla_uzdolnionych

Przypominamy o możliwości zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Piły w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła za rok szkolny 2018/2019.

O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych i uczniowie gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła.

Regulamin, kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród dostępne w linku >>> tutaj <<<
Nowy wzór wniosku dostępny w sekretariatach szkół i w załączniku >>> pobierz wniosek <<<.

Wnioski składają dyrektorzy szkół.

Wnioski należy składać w terminie do 15 lipca 2019 r. na adres Urzędu Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła lub w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu