Oświadczenie wiceprezesa SIS EFFATA | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Oświadczenie wiceprezesa SIS EFFATA

  oswiadczenie_effata

  Oświadczenie w kwestii Apelu w sprawie obserwacji i rozwiązania VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – opublikowanego w dniu 27 lutego 2019 na stronie internetowej: naszademokracja.pl

  Niniejszym oświadczam, że nie mam nic wspólnego z apelem wydanym przez: Partia Zieloni Piła, Ogólnopolski Strajk Kobiet Piła, Partia Razem Piła, Piła Ponad Podziałami, KOD Piła, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, w imieniu którego apel podpisała Pani Iwona Belter – prezes SIS EFFATA.

  Pani Iwona Belter nie reprezentuje stanowiska Zarządu i Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA – jest to jej prywatne działanie, za które bierze odpowiedzialność.

  Pani Iwona Belter podpisując taki dokument, naruszyła Statut Stowarzyszenia, który w paragrafie 28 brzmi: do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie oraz w paragrafie 29: dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

  Stowarzyszenie EFFATA w swojej działalności od wielu lat, jest inicjatorem przedsięwzięć historycznych, upowszechniania działalności ruchów patriotycznych, opozycji demokratycznej, przywracania pamięć pomordowanych żołnierzy Polski podziemnej.

  Popieranie takich apeli kłóci się z ideą powołania Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, co oznacza OTWÓRZ SIĘ – według Ewangelii Świętego Mateusza.

  Bardzo serdecznie Wszystkich przepraszam za zaistniałą sytuacje – jest mi bardzo przykro.

  Artur Łazowy
  Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA
  Piła, 27 lutego 2019