Prezydent Głowski spotkał się z przedstawicielami OIPiP | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Prezydent Głowski spotkał się z przedstawicielami OIPiP

prezydent_glowski_spotkal

5 lutego 2019 r. Piotr Głowski, prezydent Piły spotkał się z przedstawicielkami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Marcinem Michlewiczem przewodniczącym Izby, który zaproponował organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z pilskich szkół podstawowych a także dla pracowników Urzędu Miasta Piły.

Gmina Piła od lat wspiera działalność Izby, która obchodzi 25-lecie istnienia. Zadaniami statutowymi organizacji, które z powodzeniem realizują jest specjalistyczne kształcenie dyplomowe pielęgniarek i położnych. Kształcenie realizowane jest w siedzibie Izby w Pile przy ul. Motylewskiej 9, w wynajętych od Gminy Piła pomieszczeniach. Przy okazji spotkania Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Prezydenta o możliwość wszczęcia procedur sprzedaży lokali, które byłyby jeszcze lepiej dostosowane do codziennej działalności. Prezydent Głowski, przekazał dokumenty do dalszego procedowania.

Dorota Semenov
(BP) UM Piła