SP 1 z Piły w projekcie Erasmus+ | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

SP 1 z Piły w projekcie Erasmus+

sp_1_w_erasmus

We wrześniu 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile przystąpiła do projektu Erasmus+. Pilska „Jedynka” będzie realizować go pod tytułem Power of Maths -  Moc matematyki. Koordynatorkami projektu są Wanda Wiśniewska – nauczycielka języka angielskiego i Agnieszka Kacza – nauczycielka matematyki i  pomysłodawczyni projektu.

Zadania będą realizowane w latach 2018-2020. Głównym celem projektu jest poprawa i wzrost poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych wśród dzieci klas V, VI, VII i VIII. Wszystkie planowane działania prowadzą do wzrostu wiadomości i umiejętności matematycznych

Razem ze szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji, Litwy i Portugalii uczniowie będą mieli możliwość osiągnięcia sukcesu m.in. poprzez udział w warsztatach i konkursach realizowanych podczas projektu czy tworzenie gier logicznych na platformie PowToon i LearningApps. Wszystkie zaplanowane działania mają rozbudzić zainteresowanie uczniów matematyką.

Projekt Power of Maths -  Moc matematyki zburzy mit, że matematyka jest nudna i nie można jej wykorzystać w życiu codziennym!

UM Piły