Trwa modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Trwa modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku

W październiku ub. r. Gmina Wyrzysk przystąpiła do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno–użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej”.

Pierwszy etap prac na tym obiekcie objął głównie dostosowanie budynku do wymogów obecnych przepisów budowlanych poprzez oddzielenie pomieszczeń hali sportowej i budynku socjalno-użytkowego oraz dostosowanie konstrukcji stalowej dachu i słupów pod względem pożarowym. Zamontowane zostały brakujące stężenia w konstrukcji stalowej dachu hali sportowej. Wykonano również instalację stanowiącą źródło ciepła w sali sportowej oraz instalację wentylacji mechanicznej. Prace obejmą także zewnętrzną część budynku. W ramach zadania wykonawca dociepli ściany wraz z obróbkami blacharskimi, wymianą rynien
i montażem instalacji odgromowej.

Koszt pierwszego etapu inwestycji, której wykonawcą wybranym w drodze przetargu został Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka z Margonina to 641.965,50 złotych. Zakończenie prac planuje się na marzec br.

Podczas remontu hali sportowej uczniowie pobliskiej szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego realizują m.in. w sali widowiskowej i siłowni, które znajdują się    w budynku szkoły oraz na hali sportowej w Osieku nad Notecią. Przy sprzyjających warunkach pogodowych zajęcia odbywają się na pobliskim boisku wielofunkcyjnym „Orlik”, stadionie sportowym oraz w terenie.

Wkrótce Gmina Wyrzysk przystąpi do drugiego etapu inwestycji, który obejmie dalsze prace w budynku hali sportowej. Wyremontowana zostanie widownia, zaplecze socjalne, szatniowe i administracyjne dla nauczycieli i trenerów. Obiekt zostanie przystosowany dla użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W budynku socjalno–użytkowym z bazą noclegowo-wypoczynkową powstanie siłownia oraz sala fitness. Planuje się także przebudowę kotłowni, która będzie zasilana paliwem gazowym.

- Na chwilę obecną, po analizie możliwości finansowych uznaliśmy, że najkorzystniejszą opcją jest modernizacja istniejącej hali sportowej, która i tak od lat wymagała remontu, przez co nie mogła być w pełni wykorzystywana. Nie odrzucamy planów budowy drugiej hali sportowej, jednak aby przystąpić do tego zadania, musimy być odpowiednio przygotowani, głównie od strony finansowej – komentuje Burmistrz Bogusława Jagodzińska.

UM w Wyrzysku

trwa_modernizacja01

trwa_modernizacja02 trwa_modernizacja03 trwa_modernizacja04