Wojewoda odpowiada marszałkowi w sprawie OPEN | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wojewoda odpowiada marszałkowi w sprawie OPEN

  wojewoda_odpowiada_marszalkowi

  Wojewoda Wielkopolski zwraca uwagę na okoliczności związane z przyczynami podjęcia interwencji w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Według Zbigniewa Hoffmanna informacje publicznie przedstawione przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nie prezentują pełnego obrazu sytuacji oraz mają charakter wybiórczy i subiektywny.  

  Skarb Państwa podarował samorządowi województwa nieruchomość, co miało na celu wsparcie działalności publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jakim był OPEN. Proces wspierania placówki przez administrację rządową został zapoczątkowany jeszcze w 2007 roku przez ówczesnego wojewodę, Tadeusza Dziubę. Województwo wielkopolskie doprowadziło jednak do sytuacji, w której nie realizuje na przedmiotowej nieruchomości celu darowizny ani bezpośrednio, ani poprzez jednostkę jemu podległą, ponieważ działalność lecznicza prowadzona jest tam przez podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą – spółkę prawa handlowego.Darowizna dotyczyła realizacji przez województwo zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia. W związku z faktem, że nastąpiła prywatyzacja, dziś mamy sytuację, podczas której jednostka samorządu terytorialnego nie realizuje darowizny ani sama, ani przez jednostkę podległą – komentuje Zbigniew Hoffmann. – Jeśli coś daruje się publicznemu podmiotowi, to nie po to, aby zaraz stał się częściowo prywatnym przedsięwzięciem. Każdy obiektywny obserwator zauważy w tej sytuacji pewien zgrzyt -  dodaje. Posiadanie mniejszościowego pakietu przez województwo wielkopolskie nie gwarantuje realizacji zadań województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a więc celu darowizny. Co istotne, nieruchomość została darowana na cel publiczny, a zgodnie z przepisami będącymi podstawą dokonania darowizny, obiekt służący ochronie zdrowia, stanowiący własność podmiotu niepublicznego, nie może być uznany za publiczny obiekt ochrony zdrowia, w którym realizowany jest cel publiczny.

  Wojewoda stwierdza również, że z szacunkiem odnosi się do działalności prowadzonej przez OPEN, jednak jego rolą jest również dbałość o majątek Skarbu Państwa. -  Szanuję działalność prowadzoną przez OPEN, natomiast nie mogę się zgodzić na oddawanie w prywatne ręce majątku państwowego – dodaje wojewoda. W efekcie komercjalizacji placówki województwo straciło pełną kontrolę nad ośrodkiem, a nieruchomość darowana przez Skarb Państwa samorządowi województwa stała się w części własnością osób fizycznych i niepublicznych osób prawnych.  Zdaniem Zbigniewa Hoffmanna województwo powinno zadbać o to, by realizować cel darowizny, posiadając pełną kontrolę nad placówką i utrzymując jakość usług.

  Zbigniew Hoffmann odnosi się również do zarzutów politycznych, które stawia Marek Woźniak.  – Moim celem nie jest dbanie o dobrą atmosferę i samopoczucie marszałka Woźniaka, a dążenie do przestrzegania jasnych zasad, szczególnie tam, gdzie najważniejszy jest interes publiczny. Obawa marszałka przed polityką, której celem jest dążenie do uczciwości społecznej, budzi moje jeszcze większe wątpliwości w tej sprawie – dodaje wojewoda, według którego Marszałek Województwa Wielopolskiego zaprezentował omawianą kwestię wybiórczo i subiektywnie.

  W wyniku dokonanych przekształceń własnościowych OPEN S.A. utracił status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i stał się podmiotem leczniczym – przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. OPEN S.A. jest spółką prawa handlowego, w której Województwo Wielkopolskie jest właścicielem mniej niż 50% akcji.

  Biuro prasowe
  Wojewody Wielkopolskiego