Wypełnij ankietę! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Wypełnij ankietę!

wypelnij_ankiete
Gmina Piła stara się o przyznanie Europejskiego Znaku jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence) ELoGE.

Weź udział w ankiecie i pomóż nam określić, czy Gmina Piła działa według 12 zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym!

Ankietę można wypełniać do 30 sierpnia b.r.

Link do ankiety dla mieszkańców:
http://www.sprawnagmina.pl/Piła

UM Piły