Zbiórka pieniędzy na wydanie książki „Nasza historia ZNTK w Pile” | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Zbiórka pieniędzy na wydanie książki „Nasza historia ZNTK w Pile”

Rusza za pomocą platformy PolakPotrafi.pl zbiórka pieniędzy na wydanie książki o historii Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile, aby ocalić od zapomnienia ich istnienie. Zespół Redakcyjny książki „Nasza historia ZNTK w Pile” ocenia, że koszt wydania wyniesie 40 000 zł. Książka będzie wydana w twardej okładce, formacie B5 (176 x 250) i zawierać będzie około 320 stron.

Co chcemy osiągnąć

Książkę tę napisaliśmy, aby ocalić od zapomnienia istnienie i historię ZNTK. Szczególnie na uwadze mamy pracowników, ich szarą, codzienną, mozolną i ciężką pracę. W pamięci zachowujemy również stosowanie niepowtarzalnych technik napraw parowozów oraz lokomotyw spalinowych. Historia ta oparta jest na wspomnieniach pracowników, broszurach ZNTK, gazetach z lat powojennych oraz kopiach zachowanych dokumentów. Zamieszczone są tu również życiorysy najbardziej zasłużonych dla ZNTK pracowników. Mamy nadzieję, że publikacja ta trafi do rąk miłośników Piły, rodzin osób zatrudnionych w ZNTK, jak również miłośników kolejnictwa.

Budżet projektu

Po rozeznaniu możliwości druku książki (uwzględniając koszty drukarni), korekcji i wydania, projektu okładki, odtworzenie (skomponowanie) dźwięku buczka zakładowego oraz parowozu w ruchu, jak również prowizji portalu Polakpotrafi.pl i przekazanie 40 egzemplarzy odpowiednim bibliotekom i towarzystwom – planujemy wydrukowanie książki w ilości 600 sztuk. Pragniemy dodać, skany fotografii, dokumentów, fragmentów gazet, biuletynów zakładowych, zarządzeń dyrektora – od 1908 do 2008 roku, kroniki zakładowe, zostaną przedstawione w formie elektronicznej (płyty CD) i załączone do książki. Uwzględniając powyższe uwarunkowania Zespół Redakcyjny książki „Nasza historia ZNTK w Pile”  ocenia, że koszt wydania wyniesie 40 000 zł.

Dlaczego crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe?

Nasze próby pozyskania środków na wydanie książki nie przyniosły spodziewanych efektów. Przygotowanie tekstu do druku zainicjował 5-cio osobowy Zespół Redakcyjny złożony z byłych pracowników ZNTK. Do napisania książki przyłączali się inni pracownicy, zbieraniem materiałów (archiwa  państwowe i prywatne, rozmowy z najstarszymi pracownikami, pozyskiwanie pamiątek i zdjęć z albumów rodzinnych) zajęło nam to dwa i pół roku pracy społecznej. Tą drogą zwracamy się do przyszłych czytelników o pomoc, bo dzięki finansowaniu społecznościowemu, zdołamy doprowadzić projekt do sukcesu.

Wspierając nasze wydawnictwo, uchronicie Państwo od zapomnienia historię największego zakładu i jego niebagatelny wpływ na powojenny rozwój miasta Piły.

Dziękujemy za każda wpłatę.

Co stanie się jeśli przekroczymy zakładaną wartość projektu?

Ewentualne przekroczenie wartości zbiórki, zostanie przekazane na większy nakład.

Patronem wydawnictwa jest „Towarzystwo Miłośników Miasta Piły”. Towarzystwo to w przyszłości, uwzględniając propozycje czytelników, może wprowadzić zmiany i uzupełnienia w książce.

Opis książki

Celem naszym jest nie tylko opisanie i przypomnienie zdarzeń związanych z naszą (mamy nadzieje również Twoją lub Twojej rodziny) firmą, ale nade wszystko ocalenie od zapomnienia pracowników (ich imiona, nazwiska, działalność i pełnione funkcje), którzy zakład nasz przejęli, rozbudowywali, i rozwijali, nie zapominając o wspaniałych osiągnięciach, ale również trudnych chwilach i porażkach. Jednak nie wszystkie Działy i Oddziały są tutaj opisane i zaprezentowane. Pomimo naszych usilnych starań i zabiegów, niektórzy koledzy nie wyrazili zgody i chęci do opisania miejsc swojej pracy. Również niektóre postacie nie zostały przedstawione (mimo, że naszym zdaniem bezwzględnie na to zasłużyły), ponieważ Rodziny nie wyraziły zgody na ich publikację.

Nie traktujemy tego opracowania jako dokumentu historyczno – naukowego, choć przedstawione zdarzenia mają potwierdzenie w Umowach o pracę, Świadectwach pracy, Listach gratulacyjnych i Podziękowaniach, Wyróżnieniach i Nagrodach za osiągnięcia oraz Kronikach, a przede wszystkim we wspomnieniach i opisach byłych pracowników naszego zakładu. Książka będzie wydana w twardej okładce, formacie B5 (176 x 250)  i zawierać będzie około 320 stron.

Środki można wpłacać na portalu: https://polakpotrafi.pl/projekt/zntk-w-pile

Wszelkie informacje i zapytania proszę kierować na adres e-mail: naszezntkpila@wp.pl

(SE)

zbiorka_pieniedzy_na_wydanie1_01

zbiorka_pieniedzy_na_wydanie1_03 zbiorka_pieniedzy_na_wydanie1_02