Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego | Archive | March | 18

Recent Comments

    Home » 2020 » March (Page 18)

    Bank danych o lasach ma zawsze aktualne dane

    Bank danych o lasach ma zawsze aktualne dane

    Jak to się dzieje, że na mapie w Banku Danych o Lasach pojawia się nowa ścieżka rowerowa, szlak turystyczny, zbiornik retencyjny, obszar cenny przyrodniczo lub kulturowo i objęty ochroną, powierzchnia,…