Ciekawy eksponat w Pilskim Muzeum Wojskowym

Pozyskaliśmy coś bardzo ciekawego i regionalnego. Przypomnijmy, że były takie czasy, gdy nad Piłą latały potężne sterowce. 

 

Sprowadzaliśmy samoloty, czołgi i inne pojazdy, by wreszcie trafić na właściwe tory 😉

 

Do naszych zbiorów pozyskaliśmy fragmenty bocznicy kolejowej z wytwórni wodoru, dawnej bazy sterowców funkcjonującej w Pile podczas I wojny światowej.

 

W muzeum prezentujemy planszę, która dokumentuje obecność Zeppelinów na pilskim niebie z planem portu sterowcowego i fotografiami tych gigantycznych statków powietrznych nad Piłą, niestety nie posiadamy żadnych pamiątek z tego ciekawego okresu. Zwrotnica oraz kozioł oporowy z bocznicy kolejowej będą wspaniałym uzupełnieniem naszej ekspozycji.

 

Budowę portu sterowcowego w Schneidemuhl (obecnie Piła) zainicjowała armia niemiecka wiosną 1914 roku, która następnie wykorzystywała sterowce do dalekiego zwiadu oraz bombardowania miast podczas trwającej I wojny światowej. Prace budowlane zakończono na początku 1915 roku, najważniejszym elementem położonej w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska bazy, była mierząca 184 metry długości, 35 metrów szerokości i 28 metrów wysokości hala sterowcowa. Poza halą w skład portu wchodziły koszary dla żołnierzy, podziemne magazyny i skład bomb, wieża oświetleniowa, kotwicowisko, wytwórnia wodoru i bocznica kolejowa.

 

Przypuszczalnie pod koniec 1916 roku rozpoczęto budowę drugiej – obrotowej – hali sterowcowej. Konstrukcja ta miała mieć 232 metry długości, 40 metrów szerokości i 35 metrów wysokości. Inwestycja nie została jednak ukończona. Flotę sterowcową armii rozwiązano ostatecznie pod koniec 1917 roku.

 

Przemysław Olszyński

dyrektor

Pilskiego Muzeum Wojskowego

Fotografie pochodzą z prywatnych kolekcji, jest zgoda na publikację