Co z tymi wyprzedażami?

rzecznik_net

W szale letnich wyprzedaży, warto mieć głowę na karku. Ubrania przecenione nie podlegają reklamacji? Niższa cena na metce – wyższa na paragonie?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy promocja faktycznie jest dobrą okazją i upewnić się, czy napisy „20 proc.”, „SALE”, „70 proc.” odnoszą się do całego asortymentu, czy jedynie do części towaru. Zdarza się, że „przecena” to hasło pułapka, a 70 procentową obniżką objęta jest niewielka część sprzedawanego asortymentu.

Niższa cena na metce, a wyższa na paragonie? Pamiętaj – w takiej sytuacji masz prawo zakupu po cenie niższej. Sprzedawca w sklepie stacjonarnym nie może odmówić sprzedaży, tłumacząc się np. pomyłką pracownika.

Rozmyśliłeś się i chcesz oddać towar, który kupiłeś pod wpływem impulsu? Zgodnie z prawem, sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia towaru, który nie ma wad. Zależy to od jego dobrej woli i sam określa warunki – może zamiast pieniędzy zaproponować bon na zakupy w tej samej sieci handlowej albo wymianę na inny towar.

Za każdy produkt, nawet przeceniony, odpowiada jego sprzedawca. Jest to odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej. Odpowiedzialności tej sprzedawca nie może wyłączyć ani ograniczyć. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji rzeczy przecenionej. Jeżeli zakupiony produkt ma wadę, możesz w ciągu 2 lat złożyć reklamację, najlepiej na piśmie. Możesz żądać naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeżeli wada jest istotna. W ciągu 14 dni przedsiębiorca musi rozpatrzyć twoją reklamację. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że uwzględnił twoje żądania.

Do zgłoszenia reklamacji jest konieczny dowód zakupu. Najprostszym jest paragon, który powinieneś dostać od każdego sprzedawcy. Nadto dowodem zakupu może być też potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura, a nawet zeznania osób, które towarzyszyły tobie podczas zakupów. Do reklamacji jest potrzebny dowód zakupu, a nie opakowanie – mimo że ułatwia przewiezienie wadliwego towaru, to sprzedawca nie powinien uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia opakowania. Nie wiesz jak napisać reklamację? Skorzystaj z formularza na stronie http://www.powiat.pila.pl/rzecznik-konsumentow/aktualnosci/.

Aleksandra Pęska – Świergosz
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pile
rzecznik.konsumentow@powiat.pila.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *