Ćwiczenia „Leśna Ustroń 2024”

19 marca 2024 r. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Leśna Ustroń” w miejscowości Tuczno, odbyły się ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu gminy Tuczno i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

 

Celem głównym ćwiczeń było doskonalenie taktyki działań gaśniczych w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Założeniem ćwiczeń było ugaszenie powstałego na III piętrze pożaru, odnalezienie i ewakuacja osoby poszkodowanej i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto strażacy przy asyście wykwalifikowanego personelu ćwiczyli sposoby ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania. Podczas ćwiczeń sprawdzono również możliwości ewakuacji z wyższych kondygnacji przy użyciu pojazdu SHD-23. Po zrealizowaniu wszystkich założeń  strażacy wzięli udział w operacyjnym rozpoznaniu obiektu oraz warsztatach, których tematem było gaszenie urządzeń pod napięciem w tym ogniw fotowoltaicznych.

 

W ćwiczeniach udział brały zastępy:

GBA 4,5/16 – OSP Tuczno,

GCBA 5/24 – OSP Marcinkowice,

GCBA 5/32 – JRG Wałcz,

GBA 3/16 – JRG Wałcz,

SHD-23 – JRG Wałcz,

SLRR – JRG Wałcz.

 

Tekst: st. asp. Grzegorz Kilańczyk,

Zdjęcia: KP PSP Wałcz