Dla Łobżenicy 700 tysięcy złotych

Dotacja 700 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi przy budynku OSP w Łobżenicy.

26 kwietnia naszą Gminę odwiedzili Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek wraz z Radną Rady Powiatu Pilskiego Zdzisławą Bosak oraz Radnym Rady Miejskiej w Łobżenicy Aleksandrem Tadychem.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Kapeja, na ręce pana Posła złożono podziękowania za otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 700 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Burmistrz Łobżenicy podziękował wszystkim zaangażowanym parlamentarzystom, a w sposób szczególny Posłowi Marcinowi Porzuckowi za jego osobiste zaangażowanie. Radny Aleksander Tadych przekazał wszystkim uczestnikom spotkania okolicznościowe kalendarze w 40 rocznicę powstania Solidarności Rolników Indywidualnych.

Urząd Miejski Gminy Łobżenica

dla_lobzenicy1_01

dla_lobzenicy1_04 dla_lobzenicy1_02 dla_lobzenicy1_03