Jubileusz 100-lecia powstania OSP w Kaczorach

Walczą z żywiołami i usuwają ich skutki, często jako pierwsi zjawiają się na miejscu wypadków drogowych. Są zawsze tam, gdzie ich potrzeba. To oni ochotniczo, lecz z trudem i wysiłkiem pokonują przeszkody i opory. Mowa strażakach, którzy 3 czerwca 2023 r. uroczyście z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami świętowali na stadionie miejskim Jubileusz 100-lecia powstania OSP w Kaczorach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą święta w Kościele pw. Bł. Franciszki Siedliskiej w intencji Strażaków. Po niej odbył się przemarsz pododdziałów i gości spod przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Słupca na stadion miejski. A tam m.in. Uroczysty Apel z okazji 100-lecia, odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku OSP RP, oraz inne oznaczenia i podziękowania. Obchodzący Jubileusz otrzymali również od zaproszonych gości oraz mieszkańców liczne gratulacje, życzenia oraz upominki. A po uroczystości były pokazy sprzętu strażackiego, piana strażacka, pokaz sprzętu Husqvarna, darmowa strażacka grochówka przygotowana przez OSP Głomsk . Było również muzycznie- koncert orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Słupca, występ Iwony Niedzielskiej oraz kabaretowy Marka Mality, koncert Gminnej Orkiestry dętej i występ zespołu ,,Sonata”.

W imieniu czytelników Tętna Regionu serdecznie gratulujemy wspaniałego jubileuszu oraz życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w kolejnych latach funkcjonowania Jednostki.

Sebastian Daukszewicz


RYS HISTORYCZNY

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach

Pierwsza wzmianka o powstaniu Straży Pożarnej w Kaczorach pochodzi z dnia 19-X-1923 gdzie na zebraniu wiejskim decyzją rady gminy mistrzem sikawki został kowal Pan Dreger, który to zgodnie z zarządzeniem zobowiązuje się trzymać sikawką w należytym porządku ,, -jest to udokumentowane posiadanym oryginałem protokołu z owego posiedzenia podpisanym przez ówczesnego sołtysa Pana Przybyła . Następnym dokumentem, którym dysponuje OSP jest protokół z dnia 17-05-1931 gdzie na zebraniu wiejskim wybrano zarząd OSP, na którego czele stanął prezes dh. Mroczek Paweł a naczelnikiem został dh Schur Jerzy. Zarząd na czele z tymi druhami działał do czasu wybuchu II wojny światowej.

Po wojnie jednostkę reaktywowano jeszcze w 1945 roku- wówczas prezesem został wybrany dh. Paczyński Wojciech, naczelnikiem rejonowym dh. Mroczek Paweł a naczelnikiem miejscowym dh. Jasinski Franciszek. Z  akt wynika ze jednostka w październiku 1945 roku miała na wyposażeniu motopompe DKW. W roku 1960 został wybrany nowy zarząd, gdzie prezesem wybrany został dh. Kledzik Cyprian, a naczelnikiem dh. Cebeniak Eugeniusz. Prezes Kledzik pełnił swą funkcję  ponad 20 lat, a następnie został prezesem honorowym.

W roku 1965 jednostka otrzymała na wyposażenie pierwszy samochód gaśniczy z motopompą, był to pojazd marko LUBLIN . Opiekunem nowego pojazdu zostali dh. Wankauf – kierowca i zarazem gospodarz w jednostce. W związku z tym, iż jednostka nie posiadała lokum do nowego samochodu postanowieniem władz gminnych została wybudowana remiza strażacka na ulicy Kościelnej.

Z pośród licznych akcji  gaśniczych w jakich  uczestniczyli strażacy z Kaczor w tym okresie należy zaznaczyć szczególnie udział w pożarze zakładów STOMIL w Poznaniu w marcu 1972 roku. W posiadaniu OSP jest pismo-podziękowanie za udział w tej akcji. Tego samego roku jednostka otrzymuje nowy pojazd gaśniczy GBM marki Star/Jelcz.

Rok 1973 jest rokiem jubileuszowym dla jednostki, z tego też powodu zostaje ufundowany sztandar, który zostaje wręczony strażakom  na obchodach dnia strażaka.

W roku 1981 jednostka otrzymuje przekazany od Komendy Rejonowej Straż Pożarnej w Pile samochód gaśniczy GBAM -STAR, co ma znaczący  wpływ na działalność operacyjną z uwagi na posiadany od tej chwili samochód ze zbiornikiem wody. Od początku opiekę nad pojazdem przejął ówczesny gospodarz  i kierowca dh. Kujawa Władysław, który poświecił się tej pracy bez granic do czasu jak mu zdrowie pozwoliło. Następnie funkcje gospodarza oraz kierowcy objął dh. Lach Eugeniusz, który również poświęcił się tej funkcji bez granic i mimo swojego wieku pomaga nam do dziś.

Rok 1989 zaznaczył się kolejnym krokiem milowym w dziejach jednostki, rozpoczęła się budowa nowej remizy, która to zakończyła się oddaniem jej do użytku w 1993 roku. W roku tym prezesem zostaje dh. Piotr Zachariasz, który funkcje tą sprawuje z małymi przerwami do czasu swojej śmierci tj. do listopada 2011 r.

W roku 1992 jednostka nasza uczestniczyła w gaszeniu dwóch ogromnych pożarach lasów na terenie Puszczy Noteckiej, gdzie 2 czerwca spłonęło ponad 50 tys. ha. lasów a 10 sierpnia wybuch pożar, który strawił prawie 6 tys. ha.

Kolejną znaczącą datą w działalności OSP Kaczory jest dzień 2 stycznia 1995 roku, kiedy to nasza jednostka została włączona do struktur KSRG. Od tego momentu jednostka zyskuje na mobilności m.in. dzięki zainstalowaniu systemu DSP, który był wymogiem przystąpienia do KSPG . W tym czasie zakupiono za fundusze gminne samochód gaśniczy Mercedes, który to pojazd służył w naszej jednostce do 2015 roku, sprawdził się wielokrotnie w poważnych pożarach, zwłaszcza na terenach leśnych, gdzie był niezastąpiony.

Samochód STAR 266, który otrzymaliśmy w 2004 roku zastąpił wysłużonego już STAR-a 25, a w roku 2010 otrzymaliśmy zakupiony ze środków budżetowych, KSRG i  OW ZOSP fabrycznie nowy samochód ratownictwa technicznego FORD.

W 2016 roku pozyskaliśmy fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN, który  zastąpił wysłużonego Mercedesa, pieczę nad zakupem  sprawowali dh. Florian Kiedzik, który poświęcił wiele swojego czasu i zdrowia na załatwienie wszystkich niezbędnych formalności. Od tego roku OSP Kaczory na wyposażeniu posiadało już dwa zestawy hydrauliczne, zakupiona została łódź ratownicza z wyposażeniem, sanie lodowe oraz wiele innego specjalistycznego sprzętu . W 2018 roku remiza OSP przeszła wielką metamorfozę, wyremontowane zostały pomieszczenia socjalno-sanitarne, biurowe, szatnia oraz boksy garażowe. Warto nadmienić, że boksy garażowe oraz biuro w większości zostały wyremontowane pracą własną strażaków.

W 2019 roku jednostka podjęła starania o pozyskanie specjalistycznego samochodu z podnośnikiem hydraulicznym. Po ciężkich trudach w czerwcu 2020 roku KP PSP w Chodzieży przekazała w nasze ręce z JRG Chodzież podnośnik hydrauliczny z drabiną o wysięgu 21 metrów. Pozyskanie owego pojazdu znacznie zwiększyło zdolność OSP do działań ratowniczo-gaśniczych.

Od 2005 roku współpracujemy ze strażakami z partnerskiej Gminy Wabern na terenie Niemiec, z którymi to organizowaliśmy wspólne międzynarodowe obozy szkoleniowo-integracyjne dla członków MDP- odbyły się 4 takowe obozy.

Na chwilę obecną jednostka zrzesza 37 członków czynnych, w tym 3 kobiety, 2 członków wspierających i 2 honorowych. Do działalności operacyjnej powołano JOT w składzie 32 osób. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzeszająca obecnie 16 osób.

Na dzień dzisiejszy jednostką kieruje zarząd w składzie Jarosław Kopertowicz Prezes, Dariusz Zachariasz – wiceprezes-naczelnik, Bartosz Załachowski – z-ca naczelnika, Paweł Kaczmarek – z-ca naczelnika, Mateusz Pluciński – sekretarz, Alicja Kryger – skarbnik, Paweł Wieczorek-gospodarz, Sławomir Lach – zastępca gospodarza, Florian Kledzik – członek Zarządu.

jubileusz_100lecia

jubileusz_100lecia_02 jubileusz_100lecia_03 jubileusz_100lecia_04 jubileusz_100lecia_05 jubileusz_100lecia_06 jubileusz_100lecia_07 jubileusz_100lecia_08 jubileusz_100lecia_09 jubileusz_100lecia_10 jubileusz_100lecia_11 jubileusz_100lecia_12 jubileusz_100lecia_13 jubileusz_100lecia_14 jubileusz_100lecia_15 jubileusz_100lecia_16 jubileusz_100lecia_17 jubileusz_100lecia_18 jubileusz_100lecia_19 jubileusz_100lecia_20 jubileusz_100lecia_21 jubileusz_100lecia_22 jubileusz_100lecia_23 jubileusz_100lecia_24 jubileusz_100lecia_25 jubileusz_100lecia_26 jubileusz_100lecia_27 jubileusz_100lecia_28 jubileusz_100lecia_29 jubileusz_100lecia_30 jubileusz_100lecia_31 jubileusz_100lecia_32 jubileusz_100lecia_33 jubileusz_100lecia_34 jubileusz_100lecia_35 jubileusz_100lecia_36 jubileusz_100lecia_37 jubileusz_100lecia_38 jubileusz_100lecia_39 jubileusz_100lecia_40 jubileusz_100lecia_41 jubileusz_100lecia_42 jubileusz_100lecia_43 jubileusz_100lecia_44 jubileusz_100lecia_45 jubileusz_100lecia_46 jubileusz_100lecia_47 jubileusz_100lecia_48 jubileusz_100lecia_49 jubileusz_100lecia_50 jubileusz_100lecia_51 jubileusz_100lecia_52 jubileusz_100lecia_53 jubileusz_100lecia_54 jubileusz_100lecia_55 jubileusz_100lecia_56 jubileusz_100lecia_57 jubileusz_100lecia_58 jubileusz_100lecia_59 jubileusz_100lecia_60 jubileusz_100lecia_61 jubileusz_100lecia_62 jubileusz_100lecia_63 jubileusz_100lecia_64 jubileusz_100lecia_65 jubileusz_100lecia_66 jubileusz_100lecia_67 jubileusz_100lecia_68 jubileusz_100lecia_69 jubileusz_100lecia_70 jubileusz_100lecia_71 jubileusz_100lecia_72 jubileusz_100lecia_73 jubileusz_100lecia_74 jubileusz_100lecia_75 jubileusz_100lecia_76 jubileusz_100lecia_77 jubileusz_100lecia_78 jubileusz_100lecia_79 jubileusz_100lecia_80 jubileusz_100lecia_81 jubileusz_100lecia_82 jubileusz_100lecia_83 jubileusz_100lecia_84 jubileusz_100lecia_85 jubileusz_100lecia_86 jubileusz_100lecia_87 jubileusz_100lecia_88 jubileusz_100lecia_89 jubileusz_100lecia_90 jubileusz_100lecia_91 jubileusz_100lecia_92 jubileusz_100lecia_93 jubileusz_100lecia_94 jubileusz_100lecia_95 jubileusz_100lecia_96 jubileusz_100lecia_97 jubileusz_100lecia_98 jubileusz_100lecia_99 jubileusz_100lecia_100 jubileusz_100lecia_101 jubileusz_100lecia_102 jubileusz_100lecia_103 jubileusz_100lecia_104 jubileusz_100lecia_105 jubileusz_100lecia_106 jubileusz_100lecia_107 jubileusz_100lecia_108 jubileusz_100lecia_109 jubileusz_100lecia_110 jubileusz_100lecia_111 jubileusz_100lecia_112 jubileusz_100lecia_113 jubileusz_100lecia_114 jubileusz_100lecia_115 jubileusz_100lecia_116 jubileusz_100lecia_117 jubileusz_100lecia_118 jubileusz_100lecia_119 jubileusz_100lecia_120 jubileusz_100lecia_121 jubileusz_100lecia_122 jubileusz_100lecia_123 jubileusz_100lecia_124 jubileusz_100lecia_125 jubileusz_100lecia_126 jubileusz_100lecia_127 jubileusz_100lecia_128 jubileusz_100lecia_129 jubileusz_100lecia_130 jubileusz_100lecia_131 jubileusz_100lecia_132 jubileusz_100lecia_133 jubileusz_100lecia_134 jubileusz_100lecia_135 jubileusz_100lecia_136 jubileusz_100lecia_137 jubileusz_100lecia_138 jubileusz_100lecia_139 jubileusz_100lecia_140 jubileusz_100lecia_141 jubileusz_100lecia_142 jubileusz_100lecia_143 jubileusz_100lecia_144 jubileusz_100lecia_145 jubileusz_100lecia_146 jubileusz_100lecia_147 jubileusz_100lecia_148 jubileusz_100lecia_149 jubileusz_100lecia_150 jubileusz_100lecia_151 jubileusz_100lecia_152 jubileusz_100lecia_153 jubileusz_100lecia_154 jubileusz_100lecia_155 jubileusz_100lecia_156 jubileusz_100lecia_157 jubileusz_100lecia_158 jubileusz_100lecia_159 jubileusz_100lecia_160 jubileusz_100lecia_161 jubileusz_100lecia_162 jubileusz_100lecia_163 jubileusz_100lecia_164 jubileusz_100lecia_165 jubileusz_100lecia_166 jubileusz_100lecia_167 jubileusz_100lecia_168 jubileusz_100lecia_169 jubileusz_100lecia_170 jubileusz_100lecia_171 jubileusz_100lecia_172 jubileusz_100lecia_173 jubileusz_100lecia_174 jubileusz_100lecia_175 jubileusz_100lecia_176 jubileusz_100lecia_177 jubileusz_100lecia_178 jubileusz_100lecia_179 jubileusz_100lecia_180 jubileusz_100lecia_181 jubileusz_100lecia_182 jubileusz_100lecia_183 jubileusz_100lecia_184 jubileusz_100lecia_185 jubileusz_100lecia_186 jubileusz_100lecia_187 jubileusz_100lecia_188 jubileusz_100lecia_189 jubileusz_100lecia_190 jubileusz_100lecia_191 jubileusz_100lecia_192 jubileusz_100lecia_193 jubileusz_100lecia_194 jubileusz_100lecia_195 jubileusz_100lecia_196 jubileusz_100lecia_197 jubileusz_100lecia_198 jubileusz_100lecia_199 jubileusz_100lecia_200 jubileusz_100lecia_201 jubileusz_100lecia_202 jubileusz_100lecia_203 jubileusz_100lecia_204 jubileusz_100lecia_205 jubileusz_100lecia_206 jubileusz_100lecia_207 jubileusz_100lecia_208 jubileusz_100lecia_209 jubileusz_100lecia_210 jubileusz_100lecia_211 jubileusz_100lecia_212 jubileusz_100lecia_213 jubileusz_100lecia_214 jubileusz_100lecia_215 jubileusz_100lecia_216 jubileusz_100lecia_217 jubileusz_100lecia_218 jubileusz_100lecia_219 jubileusz_100lecia_220 jubileusz_100lecia_221 jubileusz_100lecia_222 jubileusz_100lecia_223 jubileusz_100lecia_224 jubileusz_100lecia_225 jubileusz_100lecia_226 jubileusz_100lecia_227 jubileusz_100lecia_228 jubileusz_100lecia_229 jubileusz_100lecia_230 jubileusz_100lecia_231 jubileusz_100lecia_232 jubileusz_100lecia_233 jubileusz_100lecia_234 jubileusz_100lecia_235 jubileusz_100lecia_236 jubileusz_100lecia_237 jubileusz_100lecia_238 jubileusz_100lecia_239 jubileusz_100lecia_240 jubileusz_100lecia_241 jubileusz_100lecia_242 jubileusz_100lecia_243 jubileusz_100lecia_244 jubileusz_100lecia_245 jubileusz_100lecia_246 jubileusz_100lecia_247 jubileusz_100lecia_248 jubileusz_100lecia_249 jubileusz_100lecia_250 jubileusz_100lecia_251 jubileusz_100lecia_252 jubileusz_100lecia_253 jubileusz_100lecia_254 jubileusz_100lecia_255 jubileusz_100lecia_256 jubileusz_100lecia_257 jubileusz_100lecia_258 jubileusz_100lecia_259 jubileusz_100lecia_260 jubileusz_100lecia_261 jubileusz_100lecia_262 jubileusz_100lecia_263 jubileusz_100lecia_264 jubileusz_100lecia_265 jubileusz_100lecia_266 jubileusz_100lecia_267 jubileusz_100lecia_268 jubileusz_100lecia_269 jubileusz_100lecia_270 jubileusz_100lecia_271 jubileusz_100lecia_272 jubileusz_100lecia_273 jubileusz_100lecia_274 jubileusz_100lecia_275 jubileusz_100lecia_276 jubileusz_100lecia_277 jubileusz_100lecia_278 jubileusz_100lecia_279 jubileusz_100lecia_280 jubileusz_100lecia_281 jubileusz_100lecia_282 jubileusz_100lecia_283 jubileusz_100lecia_284 jubileusz_100lecia_285 jubileusz_100lecia_286 jubileusz_100lecia_287 jubileusz_100lecia_288 jubileusz_100lecia_289 jubileusz_100lecia_290 jubileusz_100lecia_291 jubileusz_100lecia_292 jubileusz_100lecia_293 jubileusz_100lecia_294 jubileusz_100lecia_295 jubileusz_100lecia_296 jubileusz_100lecia_297 jubileusz_100lecia_298 jubileusz_100lecia_299 jubileusz_100lecia_300 jubileusz_100lecia_301 jubileusz_100lecia_302 jubileusz_100lecia_303 jubileusz_100lecia_304 jubileusz_100lecia_305 jubileusz_100lecia_306 jubileusz_100lecia_307 jubileusz_100lecia_308 jubileusz_100lecia_309 jubileusz_100lecia_310 jubileusz_100lecia_311 jubileusz_100lecia_312 jubileusz_100lecia_313 jubileusz_100lecia_314 jubileusz_100lecia_315 jubileusz_100lecia_316 jubileusz_100lecia_317 jubileusz_100lecia_318 jubileusz_100lecia_319 jubileusz_100lecia_320 jubileusz_100lecia_321 jubileusz_100lecia_322 jubileusz_100lecia_323 jubileusz_100lecia_324 jubileusz_100lecia_325 jubileusz_100lecia_326 jubileusz_100lecia_327 jubileusz_100lecia_328 jubileusz_100lecia_329 jubileusz_100lecia_330