Nowa sala ćwiczeń w pilskiej komendzie

Od 30 października br. policjantki, policjanci i pracownicy cywilni z pilskiej komendy mogą korzystać z nowo otwartej sali ćwiczeń. Sala powstała na terenie Komendy Powiatowej Policji w Pile. Jest nowocześnie wyposażona tak, aby każdy z ćwiczących mógł znaleźć coś dla siebie. Sprawność fizyczna to jeden z elementów, który bardzo przydaje się w codziennej służbie.

30 października br. Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki zainaugurował działalność nowej sali ćwiczeń na terenie komendy. Jest to dobrze wyposażone miejsce treningowe, w którym policjanci, policjantki i pracownicy cywilni będą mogli podnosić swoją sprawność fizyczną. Na co dzień funkcjonariusze uprawiają różne sporty i aktywności poza terenem komendy. Nowe pomieszczenie umożliwi kontynuowanie swoich pasji w łatwiejszy sposób. Jest to również doskonała okazja do promocji sportu i zdrowego stylu życia, który siłą rzeczy przekładać się będzie na jakość pełnionej służby.

W uroczystości udział wzięli: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Robert Kossak, podinsp. Andrzej Szary – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, mł. asp. Mateusz Przybyłowski – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ województwa wielkopolskiego, kom. Marcin Towalewski – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów powiatu pilskiego, Pani Anna Podemska – Przewodnicząca NSZZ pracowników Policji powiatu pilskiego, kadra kierownicza pilskiej komendy oraz pracownicy cywilni z Wydziału Ogólnego.

Kilka słów podziękowań do zebranych gości skierował Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów powiatu pilskiego kom. Marcin Towalewski, który podkreślił, że to z inicjatywy insp. Sebastiana Cichockiego przy przy ścisłej współpracy z Przewodniczącym ZT NSZZ Policjantów powiatu pilskiego oraz Przewodniczącym ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego udało się stworzyć miejsce, które w swym założeniu ma służyć funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym na co dzień. Remont pomieszczenia oraz zakup sprzętu został sfinansowany w ramach Funduszu Prewencyjnego ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, a także z budżetu Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Pile.

Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki wraz z zaproszonymi gośćmi podkreślili ważność nowo otwartej sali dla podnoszenia sprawności fizycznej, co niezbędne jest w codziennej służbie i pracy. Szef pilskich policjantów serdecznie podziękował insp. Andrzejowi Szaremu za ogromne wsparcie finansowe oraz kom. Marcinowi Towalewskiemu, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Osobne podziękowania insp. Sebastian Cichocki skierował do Pani Anny Podemskiej ,naczelników Wydziału Ogólnego oraz pracowników za duże zaangażowanie w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Wszyscy policjanci, policjantki i pracownicy Policji tworzą jeden zespół. Stąd też prośba i zachęta, by z nowej sali ćwiczeń aktywnie korzystać. Również poprzez sport można zbudować dobre relacje, które na pewno przydadzą się na co dzień. Sala przeznaczona jest do samodoskonalenia funkcjonariuszy i ćwiczeń ogólnorozwojowych. Istotne jest to, iż wszystkie elementy wyposażenia sali są przenośne i łatwe do demontażu, stąd też nie będzie problemu, aby w przyszłości wykorzystać sprzęt i poszczególne elementy wyposażenia w nowej komendzie.

Podkom. Żaneta Kowalska
KPP w Pile

nowa_sala_cwiczen00

nowa_sala_cwiczen06 nowa_sala_cwiczen01 nowa_sala_cwiczen02 nowa_sala_cwiczen03 nowa_sala_cwiczen04 nowa_sala_cwiczen05