Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP w Zachodniopomorskiem

22 lutego br. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodów ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego przy udziale Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka oraz zaproszonych gości:

Małgorztaty Golińskiej – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Posłów na Sejm: Leszka Dobrzyńskiego, Czesława Hoca, Michała Jacha, Artura Szałabawki, Zbigniewa Boguckiego – Wojewody Zachodniopomorskiego, Marka Subocza – Wicewojewody Zachodniopomorskiego, Haliny Szymańskiej – Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pawła Mirowskiego – Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Emili Niemyt – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Roberta Stępnia – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Druha Marka Kowalskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Zachodniopomorskiego, Drucha Krzysztofa Palucha – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. zachodniopomorskiego.

Podczas uroczystości dokonano oficjalnego przekazania 22 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości 18 135 312 zł. Wśród nich był również nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 4,6/30 MAN TGM 18.320 4×4 BB z Ochotniczej Straży Pożarnej w Witankowie.

Trzy z przekazanych pojazdów tj. dla OSP Niechorze pow. gryficki, OSP Kobylanka pow. stargardzki oraz OSP Korzystno pow. Kołobrzeski  zakupione były w ramach rządowego programu „Bitwa o Wozy”.

Po uroczystej zbiórce, w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej województwa Zachodniopomorskiego w 2020 roku.

W ubiegłym roku zachodniopomorscy strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 27197 razy. Odnotowano 7017 pożarów, 18274 miejscowych zagrożeń oraz 1 906 alarmów fałszywych. Łączny czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie województwa zachodniopomorskiego wyniósł 36 273,5 godzin, czyli średnio jedno zdarzenie realizowane było w czasie 1 godziny i 20 minut.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na terenie województwa zachodniopomorskiego obejmował następujący potencjał:

•    20 komend miejskich / powiatowych PSP;

•    26 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP;

•    4 posterunki PSP (Darłowo, Dębno, Międzyzdroje, Nowogard);

•    193 jednostki OSP włączone do ksrg;

•    4 jednostki wojskowej ochrony przeciwpożarowej włączone do ksrg.

System wspomagany był przez następujące siły i środki (spoza ksrg):

•    249 jednostek OSP;

•    5 jednostek ZSP i ZSR;

•    13 jednostek wojskowej ochrony przeciwpożarowej.

Ogółem w 2020 r. w działaniach brało udział 46 544 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP), angażując 178 390 strażaków i ratowników. Większość działań ratowniczych prowadzona była przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Do akcji ratowniczo-gaśniczych wyjechało 30 109 zastępów PSP z 101 289 strażakami. Ponadto w działaniach brało udział:

•    12 807 zastępów OSP z ksrg, w sile 61 342 ochotników;

•    3 015 zastępów pozostałych OSP z 13 564 ochotnikami;

•    337 zastępów jednostek zakładowych straży pożarnych z 1183 ratownikami;

•    276 zastępów wojskowej ochrony przeciwpożarowej z 1012 ratownikami.

Na zakończenie uroczystości nadbrygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazał Komendantom Powiatowym/Miejskim województwa zachodniopomorskiego plecaki diagnostyczne ratownictwa medycznego z wyposażeniem, które ułatwią funkcjonariuszom z wykształceniem zawodowym ratownika medycznego wykonywanie swoich codziennych obowiązków podczas działań ratowniczo gaśniczych.

Tekst: KW PSP Szczecin
Zdjęcia: KW PSP Szczecin

nowe_samochody_ratowniczo1_01

nowe_samochody_ratowniczo1_04 nowe_samochody_ratowniczo1_02 nowe_samochody_ratowniczo1_03