Piła oddała hołd powstańcom wielkopolskim

27 grudnia to wyjątkowa data w historii Wielkopolski, która wypełnia dumą wszystkich mieszkańców regionu. Prezydent Miasta Piły oraz Prezes Koła nr 9 TPPW 1918/1919 byli gospodarzami obchodów 98. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które odbyły się 30 grudnia w Pile, pod obeliskiem z tablicą pamiątkową przy ulicy Bydgoskiej.

Uczestniczyli w nich  m.in. przedstawiciele władz samorządowych, wojskowi, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy.

Piątkowe Obchody rozpoczęły się od występu artystycznego uczennic z Gimnazjum nr 4 w Pile im. Ignacego Paderewskiego. Następnie obyło się wystąpienie okolicznościowe Prezesa TPPW 1918/1919 Koło nr 9 w Pile, Jana Ryszarda Grabarczyka oraz Prezydenta Piły Piotra Głowskiego. Po wystąpieniu, pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów od licznych delegacji i zapalono znicze.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu, po przybyciu do miasta Ignacego Paderewskiego. Zryw Wielkopolan zakończył się sukcesem, dzięki któremu do granic Rzeczpospolitej zostały przyłączone ziemie stanowiące niegdyś kolebkę polskiej państwowości.

(SE)

pila_oddala_hold00

pila_oddala_hold36 pila_oddala_hold01 pila_oddala_hold02 pila_oddala_hold03 pila_oddala_hold04 pila_oddala_hold05 pila_oddala_hold06 pila_oddala_hold07 pila_oddala_hold08 pila_oddala_hold09 pila_oddala_hold10 pila_oddala_hold11 pila_oddala_hold12 pila_oddala_hold13 pila_oddala_hold14 pila_oddala_hold15 pila_oddala_hold16 pila_oddala_hold17 pila_oddala_hold18 pila_oddala_hold19 pila_oddala_hold20 pila_oddala_hold21 pila_oddala_hold22 pila_oddala_hold23 pila_oddala_hold24 pila_oddala_hold25 pila_oddala_hold26 pila_oddala_hold27 pila_oddala_hold28 pila_oddala_hold29 pila_oddala_hold30 pila_oddala_hold31 pila_oddala_hold32 pila_oddala_hold33 pila_oddala_hold34 pila_oddala_hold35