Piła. Ważne dla mieszkańców Gładyszewa, Koszyc i Staszyc

wazne_dla_mieszkancow

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2021 roku.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy osiedli Gładyszewo, Koszyce i Staszyce

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 11 marca 2020 r. uprzejmie informuję:

1. Rada Miasta Piły w dniu 24 listopada 2020 r. podjęła uchwały:
1) Nr XXXIV/335/20 w sprawie statutu osiedla Gładyszewo,
2) Nr XXXIV/337/20 w sprawie statutu osiedla Koszyce,
3) Nr XXXIV/340/20 w sprawie statutu osiedla Staszyce.

Statuty osiedli weszły w życie w dniu 13 stycznia 2021 r.

2. Wobec ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Miasta Piły i pracowników Urzędu postanawiam o nieprzeprowadzaniu wyborów do organów osiedli Gładyszewo, Koszyce i Staszyce.

O dalszych decyzjach w sprawie zostaną Państwo poinformowani odrębnym ogłoszeniem.

PREZYDENT MIASTA PIŁY /-/ dr inż. Piotr Głowski

Do pobrania:
>>> OGŁOSZENIE <<<

red