Policyjne rady dla młodzieży

Back view group of students

„Bezpieczna droga do szkoły” to policyjne działania skierowane do uczniów, szczególnie szkół podstawowych, którzy rozpoczynając naukę stają się coraz bardziej samodzielni. W naszych działaniach, nie zapominamy również o starszych uczniach, którym przypominamy podstawowe zasady oraz przepisy ruchu drogowego.

Już jutro 1 września, rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Cyklicznie we wrześniu Policjanci przeprowadzać będą działania „Bezpieczna droga do szkoły”, które skierowane są w głównej mierze do uczniów szkół podstawowych, którzy pierwszy raz staną się samodzielni. A o czym powinni pamiętać starsi uczniowie szczególnie szkół średnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia ?

Przebywając na terenie szkoły bezwzględnie należy stosować się do regulaminu szkoły, który określa sposób zachowywania oraz wskazuje konsekwencje jaki ponosi.

Pamiętać należy że każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez Policję, także na terenie szkoły! Legitymowanie ma na celu m.in: identyfikację osoby, ustalenie świadków,

Na terenie szkoły można dokonać również przeszukania np. w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Dopuszczalne jest również przesłuchanie ucznia na terenie szkoły, przy czym jeżeli uczeń nie ma ukończonych 17 lat, a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego przesłuchanie powinno odbywać się w obecności rodziców lub nauczycieli. W charakterze świadka można przesłuchać każdego małoletniego, bez względu na wiek i w takiej czynności nie jest konieczny udział rodziców.

Interwencja Policji zasadna jest również w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Wówczas odpowiadać będzie nie tylko za załamanie regulaminu szkoły. Sprawa przekazana zostanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Złotowie w celu ustalenia jego stopnia demoralizacji.

W przypadku zażywania lub posiadania w celu wprowadzenia się w stan odurzenia środków odurzających lub psychoaktywnych nieletni może zostać zatrzymany przez Policję jako sprawca czynu karalnego i również odpowiadać będzie przed Sądem Rodzinnym.

Mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo w ruchu drogowym przypominamy podstawowe przepisy.

Kierowcą pojazdu mechanicznego zostać może osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego i odebraniem dokumentu:

•    kat AM , uprawnia do poruszania się pojazdami typu : motorower, czterokołowiec lekki (na przykład mały quad) – tę kategorię może zdobyć osoba która ukończyła 14 lat, zdała egzamin państwowy i odebrała dokument w wydziale komunikacji

•    kat A1 , uprawnia do poruszania się pojazdami typu : motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW – tę kategorę może zdobyć osoba, która ukończyła 16 lat, zdała egzamin państwowy i odebrała dokument w wydziale komunikacji

•    kat B , uprawnia do poruszania się pojazdami mechanicznym do 3,5t – tę kategorę może zdobyć osoba, która ukończyła 18 lat, zdała egzamin państwowy i odebrała dokument w wydziale komunikacji
Od 2021 roku uregulowane również zostały zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami wspomagającymi ruch.

•    hulajnoga elektryczna, segway – wymagane uprawnienia wiek 10-18 lat oraz posiadanie karty rowerowej, prawo jazdy kat. AM, A1, B. Hulajnogą elektryczną, należy się poruszać drogą dla rowerów, a w przypadku jej braku dozwolona jest jazda chodnikiem i ustępowanie pierwszeństwa pieszym lub jezdnią z prędkością nie przekraczającą 30km/h. Zabrania się ciągnięcia i holowania hulajnogą innego pojazdu oraz przewożenia innej osoby lub zwierząt.

•    Hulajnoga tradycyjna, deskorolka rolki – brak ograniczeń wiekowych i wymaganych uprawnień (zalecamy kask i ochraniacze). Tym środkiem transportu, należy się poruszać chodnikiem lub drogą dla rowerów zawsze po prawej stronie, ustępując pierwszeństwa pieszym. Zabrania się ciągnięcia i holowania hulajnogą innego pojazdu oraz przewożenia innej osoby lub zwierząt.

W obu przypadkach jazda w środkami transportu pod wpływem alkoholu lub środków zabronionych skutkuje konsekwencjami prawnymi.

mł.asp. Damian Pachuc
KPP w Złotowie
Fot. noizer.pl