Prace na drodze Kruszki-Kijaszkowo ruszyły pełną parą! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Prace na drodze Kruszki-Kijaszkowo ruszyły pełną parą!

  Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową drogi Kruszki – Kijaszkowo. Inwestycja dotyczy odcinka o długości 3,6 km i szerokości 5,5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m, zjazdami do posesji i pól oraz kanałem technologicznym na całej długości drogi.

  Wykonawcą inwestycji została firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana 19 grudnia 2016 roku. Tuż po parafowaniu dokumentu, ruszyły prace geodezyjno-pomiarowe.

  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 63,63% poniesionych kosztów. Zakończenie prac nastąpi do 31 lipca 2017 roku.

  - Droga powiatowa nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo składa się obecnie z ponad trzech kilometrów nawierzchni gruntowej oraz pozostałego odcinka o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej. Cieszę się, że po wieloletnich staraniach będzie jej można wreszcie nadać nową jakość – mówi Stefan Piechocki, wicestarosta pilski, który wizytował budowę wraz z przewodniczącym rady powiatu Kazimierzem Wasiakiem i jego zastępcą, Romanem Sobieszczykiem.

  Oprócz położenia asfaltu, do wykonania są także między innymi zjazdy do posesji i pól oraz chodnik wzdłuż części drogi. Można być pewnym, że finał prac uszczęśliwi wiele tysięcy mieszkańców powiatu pilskiego.

  A.M.

  prace_na_drodze_kruszki00

  prace_na_drodze_kruszki02 prace_na_drodze_kruszki01