Samorząd Województwa wspiera transport i magazynowe żywności

Prawie 900 tys. złotych pozyskały organizacje pomocowe działające na terenie Wielkopolski, w ramach konkursu „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem”. Wsparcie z budżetu Województwa Wielkopolskiego trafi do 8 organizacji z regionu, które skutecznie wspierają dystrybuuję żywności do potrzebujących oraz właściwe ją zagospodarowują.

 

Pomoc finansowa w ramach konkursu ofert „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” realizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego umożliwia stowarzyszeniom i bankom żywności pozyskać dodatkowe środki na pokrycie części kosztów magazynowania i transportu żywności do osób wymagających pomocy. Pomoc finansowa ogranicza ryzyko zmarnowania żywności, którą może pozyskać organizacja pomocowa. Ponadto zwiększają się możliwości operacyjne i dotarcie do większej liczby potrzebujących.

 

– Pomoc dla organizacji pomocowych na transport i magazynowanie żywności w czasach, gdy w Wielkopolsce rocznie zmarnowaniu ulega pół miliona ton to istotne działanie ograniczające to zjawisko. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazując środki w wysokości prawie 900 tys. zł  na lata 2024 i 2025 umożliwia zwiększenie działań organizacji oraz dystrybuuję większych ilości żywności. Należy zwrócić szczególną uwagę zwłaszcza w okresie poprzedzającym święta Wielkanocne by żywność, którą mamy w nadmiarze mogła zostać zachowana od zmarnowania i trafiła do potrzebujących lub przekazana w Jadłodzielnaich. – mówi wicemarszałek województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

Wsparcie realizowane jest w ramach „Programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, które przez organizację rożnych inicjatyw wpływa na zwiększenie świadomości konsumentów, a przede wszystkim wspiera działania wielu organizacji pomocowych w zakresie właściwego zagospodarowania i dystrybucji żywności.

 

– Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizując do kilku lat pomoc dla banków żywności i organizacji pomocowych na dofinasowanie transportu i magazynowania żywności wsparł szereg zadań i w znacznym stopniu zmniejszył rosnące koszty ponoszone przez organizacje zajmujące się dystrybuowaniem żywności na drodze darczyńca – potrzebujący. W obecnych czasach instytucje pomocowe odgrywają ogromną rolę w niesieniu pomocy oraz dystrybucji nadwyżek żywności z dużych sklepów dlatego ważne jest ich wsparcie – dodaje Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW Szymon Wdowczyk.

 

W ramach otwartego konkursu ofert oceniono złożone wnioski pod względem formalnym, z których pozytywną ocenę uzyskało 8. Zgodnie z regulaminem dofinansowane uzyskały zadania realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego w latach 2024 i 2025. Całkowite dofinansowanie wynosi prawie 900 tys. zł, a organizacje w ramach zgłoszonych operacji otrzymają od 31 do 200 tys. zł. Stosowne umowy zawarli 25 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz przedstawiciele poszczególnych organizacji.

 

Lp. Nazwa organizacji Przyznana dotacja (zł)
1. Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności 191 100
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej 42 900
3. Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności 200 400
4. Stowarzyszenie „ECHO” 31 640
5. Bank Żywności w Koninie 200 000
6. Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności 200 000
7. Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym” 39 348
8. Akcja Humanitarna „Życie” Oddział w Pile 88 570
SUMA 845 476

 

Bartosz Zalas