Weź udział w konkursie na nazwę i logo pilskiego schroniska

wez_udzial_w_konkursie

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2019 r. przez Gminę Piła schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pile przy ul. Na Leszkowie 8 Prezydent Miasta Piły ogłasza konkurs na nazwę i logo pilskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i będzie trwał od 5 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. Propozycję nazwy schroniska i projektu logo oraz Kartę Zgłoszenia należy składać w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku, lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Piły, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, do 4 stycznia 2019 r. z dopiskiem „Konkurs na nazwę i logo pilskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE

Każdy uczestnik składa jedną propozycję nazwy i jeden projekt logo dla pilskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Propozycja nazwy schroniska jak i grafika loga powinna być pomysłowa, budząca pozytywne skojarzenia, związana ze specyfiką pracy schroniska, adopcją, opieką nad zwierzętami.

Projekt logo należy przedstawić w formacie A4 mieszczący się w polu 15cmx15cm, w dowolnej technice plastycznej lub korzystając z technik komputerowych.

WARUNKI UDZIAŁU

Osoby chcące wziąć udział w Konkursie, zobowiązane są do dostarczenia Karty Zgłoszeniowej, osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w Konkursie zobowiązane są do dostarczenia karty zgłoszeniowej z uzupełnionym pkt 2.

NAGRODY

Dla laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa przyzna 1 nagrodę główną, ale również nagrody dodatkowe, które zostaną wylosowane wśród wszystkich uczestników Konkursu.

Szczegóły konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr 19(473)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 grudnia 2018 r.

Do pobrania:
Zarządzenie
Karta zgłoszeniowa

UM Piły