Z matematyką są za pan brat

24 uczniów wzięło udział w VI miejskim konkursie matematycznym dla uczniów klas II Gimnazjum. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w obecności Piotra Głowskiego, prezydenta Piły, który objął patronatem konkurs odbyło się 4 czerwca w Zespole Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile. W konkursie wzięły udział po trzy osoby z pięciu gimnazjów. Podczas posumowania konkursu młodzież mogła zaprezentować gimnazjalne projekty edukacyjne.

matematyka prezydent piły
Konkurs matematyczny stał na bardzo wysokim poziomie. Warto wspomnieć, że dziewięciu uczestników rozwiązało sudoku bezbłędnie. Tak, więc czas decydował o zwycięstwie.
Uczniowie musieli zmierzyć się zdaniami testowymi i otwartymi, których nie tylko wiedza, ale również zapis tych zdań jest bardzo istotny. Uczeń musi umieć zapisać swoje myśli i przelać je na papier. Poziom konkursu był wysoki, a to świadczy o tym, że mamy zdolną młodzież, która chce się uczyć. Myślę, że część z nich w następnym roku będzie startować w olimpiadzie matematycznej – mówi Anna Wolska, przewodnicząca komisji konkursowej, nauczycielka matematyki w ZS nr 3 w Pile.

Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Tomasz Konieczny, uczeń Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, którego przygotowała pani Dorota Wierzbicka-Kanarek. II miejsce – Wiktoria Podpora, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Pile, którą przygotowywała pani Joanna Gembara. III miejsce – Jan Sokal, uczeń Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, którego przygotowała pani Dorota Wierzbicka-Kanarek oraz drugie III miejsce zajęła Dorota Solarska, uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Pile, którą przygotowywała Hanna Słodowicz.
Laureatom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!
Sebastian Daukszewicz