Inwestycje w Pile: Więcej ciepła i energii przy zmniejszonej emisji CO2 | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Inwestycje w Pile: Więcej ciepła i energii przy zmniejszonej emisji CO2

wiecej_ciepla_i_energii

Miejska Energetyka Cieplna Piła Spółka z o.o. złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”. 12 lutego 2019 r. prezydent Piły Piotr Głowski złożył podpis pod oświadczeniem zapewniającym trwałość projektu – niezbędnym do starania się o środki na planowaną inwestycję.

Projekt zakłada budowę na wydzielonej z terenu KR-Zachód działce nowego budynku dla układu kogeneracyjnego. W nowym budynku zostaną zainstalowane 3 agregaty kogeneracyjne o mocy cieplnej 8,32 MWt i elektrycznej 8,72 MWe.

Co to oznacza dla miasta? – Obok dzisiaj istniejącej kotłowni powstanie nowoczesne źródło bazujące na gazie. Takie, które będzie produkowało ciepło z którego korzystamy w postaci ogrzewania i ciepłej wody ale również energię elektryczną. Po pierwsze będziemy mieć niższą emisję spalin bo zastępujemy węgiel gazem, po drugie to źródło jest bardzo wydajne produkcyjnie (energia i ciepło) a po trzecie jest to też zabezpieczenie dla miasta, bo to kolejne miejsce w którym jest produkowana energia elektryczna, która powstaje tutaj lokalnie a nie jest przesyłana z innych dużych ośrodków – plany spółki przybliżył podczas podpisania dokumentów prezydent miasta Piotr Głowski.

Planowana produkcja:

energia elektryczna – 41 849 MWh/rok, ciepło 140 567 GJ/rok.

System ciepłowniczy MEC Piła stanie się efektywnym energetycznie systemem ciepłowniczym w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne.

Realizacja projektu pozwoli na obniżenie kosztów emisji CO2 – 1,25 mln PLN już w pierwszym roku eksploatacji.

Całkowita wartość Projektu to 48 634 476,75 zł (z podatkiem VAT) przy Wnioskowanej wysokość dofinansowania 20 879 166,80 zł.

Dorota Semenov
(BP) UM Piła