Plac zabaw na ul. Węglowej w Pile. Nowe informacje | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Plac zabaw na ul. Węglowej w Pile. Nowe informacje

plac_zabaw_na_weglowej

W sierpniu 2019 roku odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono koncepcję zagospodarowania działek 27 i 31/3 przy ul. Węglowej, na których wybudowane mają zostać plac zabaw i boisko sportowe. Władze miasta, radni, przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni oraz przede wszystkim mieszkańcy wspólnie wybierali wyposażenie, które mogłoby znaleźć się na placu. Projekt zyskał aprobatę rodziców, a także dzieci i młodzieży, którym będzie służyło to miejsce.

Zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej umożliwiającej budowę placu zabaw i boiska, a Zarząd Dróg i Zieleni otrzymał oferty wykonawców oferujących wykonanie takich robót. Trwa jednak oczekiwanie na ponowne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, która została podważona przez właściciela działki sąsiadującej z inwestycją. Być może konieczna będzie zmiana projektu i ustalenie z wykonawcą nowego terminu.

UM Piły