Plakatowa samowolka wyborcza w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Plakatowa samowolka wyborcza w Pile

Pilskie ulice są coraz bardziej pełne billboardów i plakatów wyborczych kandydatów w wyborach samorządowych. Niestety nie pomagają ubiegłotygodniowe apele Straży Miejskiej w Pile do wszystkich komitetów wyborczych o respektowanie zasad umieszczania plakatów i haseł wyborczych wynikających z przepisów prawa. Szczególnie jeden z komitetów niespecjalnie przestrzega zapisów. Są to generalnie reklamy wyborcze KW Porozumienie Samorządowe. Przepisy mówią, że umieszczenie reklam i ogłoszeń na słupach, w tzw. pasie drogowym musi być uzgodnione z odpowiednią instytucją samorządową. Niestety w przypadku tego komitetu tak nie jest i stwarza to niebezpieczeństwo dla kierowców i pieszych.

- Chciałbym poinformować, że drogi gminne, wojewódzkie, krajowe nie wydały zgody na umieszczanie w swoim pasie drogowym jakikolwiek materiałów wyborczych. Więc wszystko, co tam się znajduje jest samowolką i należałoby takie materiały szybko usunąć. Inaczej wygląda sytuacja na drogach powiatowych, ponieważ w niedzielę pojawił się komunikat o możliwości udostępniania takich dróg do celów wyborczych. Jednakże nadal zarząd nad drogami, które znajdują się na terenie miasta Piły należy do Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. Żadnej zgody nie było. A więc wieszanie tam plakatów jest elementem samowoli – mówi Wojciech Nosek, komendant Straży Miejskiej w Pile. – Ja już odebrałem w przeciągu tygodnia ponad 20 zgłoszeń, gdzie plakaty przeszkadzają. Zasłaniają one widoczność kierowcom, widoczność pieszym, a to staje się niebezpieczne. Również czystość miasta jest ważnym elementem, a ta czystość w chwili wieszania plakatów nie jest taka, jakiej byśmy sobie życzyli. Z 10 komitetami na 11 komitetów nie ma problemów, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów prawa. 10 komitetów na jeden emeil, na jeden telefon, jeśli jest potrzeba demontują banery, przenoszą za zgodą w inne miejsce. Kuriozalne jest to, że plakaty pojawiają się na Orlikach, przy Aquaparku, pojawiają się na ogrodzeniach spółek miejskich, które też nie wydawały zgody. Niestety jeden z komitetów nie przestrzega przepisów prawa, mimo że informuję ich codziennie, gdzie mogą wieszać plakaty, lub aby przesunęli kawałek dalej o 2-3 metry w głąb, aby nie były w pasie drogowym. Informuję ich żeby pojawili się w UM Piły, aby otrzymać zgodę, ale nie ma żadnej reakcji. Prędzej czy później trzeba będzie ukarać za tą samowolkę – konkluduje komendant Nosek.

Gmina Piła jest otwarta na wszelkie miejsca umieszczania materiałów wyborczych. Każdy komitet, każdy kandydat może przyjść do Urzędu Miasta Piły i zgłosić się do wydziału nieruchomości i tam złożyć dokument, który będzie wyznaczał miejsca, które dana osoba chciałaby zająć.

- Od tego dnia, co dwie godziny będę informował wszystkie komitety o ewentualnych utrudnieniach, które oni stwarzają. A tak z punktu widzenia Straży Miejskiej, byłbym zadowolony, żeby Piła w tej materii dróg była miastem na prawach grodzkich. Powiat grodzki rozstrzygnąłby sprawę – nie byłoby w Pile dróg krajowych, które wydają zgodę, powiatowych, miejskich i wojewódzkich. Wszystkie drogi należałyby do Prezydenta i UM Piły, który by za nie odpowiadał - dodaje Wojciech Nosek.

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 110 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, umieszczenie materiałów wyborczych na każdym obiekcie wymaga zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości. Wymieniony artykuł w § 1-7 normuje zakazy i nakazy takiego rozmieszczania materiałów wyborczych, aby odbywały się one z poszanowaniem prawa własności i były zgodne z przepisami porządkowymi oraz zapewniały bezpieczeństwo dla osób i mienia obywateli.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego, w szczególności nie zasłaniały znaków i sygnałów drogowych ani widoczności użytkownikom dróg. W związku z powyższym zwracamy się z sugestią, aby zaniechać umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasach drogowych wszystkich kategorii dróg, a w szczególności: na skrzyżowaniach, ogrodzeniach U-12 (tzw. barierki ochronne oddzielające pieszych od jezdni) usytuowane przede wszystkim na skrzyżowaniach w pobliżu przedszkoli i szkół.

Zgodnie z treścią art. 110 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w obecnej chwili zarządcy ani właściciele dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich ani krajowych nie wyraziły żadnemu Komitetowi Wyborczemu zgody na umieszczanie materiałów wyborczych w pasie drogowym, a co za tym idzie, wszelkie materiały wyeksponowane w pasie drogowym są nielegalnie umieszczone i należy je jak najszybciej usunąć.

Sebastian Daukszewicz

plakatowa_samowolka00

plakatowa_samowolka01