Polonia Piła na spotkaniu z GKSŻ – znamy decyzję w sprawie walkowera! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Polonia Piła na spotkaniu z GKSŻ – znamy decyzję w sprawie walkowera!

7 maja w siedzibie ZO PZM w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli GKSŻ z przedstawicielami klubu Polonia Piła (prezesem klubu, tormistrzem, kierownikiem zawodów) oraz sędzią i komisarzem toru. Spotkanie miało na celu wysłuchanie obu stron odnośnie stanu pilskiego toru oraz orzeczeniea wobec drużyny KŻ Polonia Piła walkowera w meczu II ligi pomiędzy drużynami Euro Finannce Polonia Piła i Power Duck PSŻ Poznań. 10 maja Główna Komisja Sportu Żużlowego wydała komunikat, z którego dowiadujemy się, że walkower został utrzymany. Na szczęście klub unika kary finansowej.

Tuż po wyjściu z siedziby PZM w Poznaniu w rozmowie z Tętnem Regionu Tomasz Bartnik, prezes pilskiego klubu poinformował, że od przyszłego tygodnia po sprowadzeniu ciężkiego sprzętu będą dalej prowadzone prace na torze. Dzięki kolejnym pracom pilski tor ma być bezpieczny i regulaminowy.

Komunikat GKSŻ:

Główna Komisja Sportu Żużlowego informuje o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie pilskiego toru. W trakcie czynności wyjaśniających zapoznano się m.in. z dokumentacją dotyczącą toru i rozgrywanych na nim w 2019 roku zawodów oraz wysłuchano świadków – sędziów: Jerzego Najwera i Remigiusza Substyka, komisarza toru Grzegorza Janiczaka, przedstawicieli pilskiego klubu w osobach: kierownika zawodów Marcina Kozdrasia, toromistrza Szymona Kozery oraz prezesa klubu Tomasza Bartnika.

Komisja ustaliła następujący stan faktyczny:

KŻ Polonia Piła nie zrealizował uwag dotyczących toru i infrastruktury towarzyszącej wskazanych przez weryfikatora w sprawozdaniach z weryfikacji z dnia 5 listopada 2018 roku oraz 1 kwietnia 2019 roku.

Po Finale Złotego Kasku, który miał być rozegrany 20 kwietnia 2019 roku, klub otrzymał polecenie natychmiastowej realizacji zaleceń co do stanu toru (uzupełnienie nawierzchni) do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Klub uzupełnił nawierzchnię w sposób niezgodny z procedurą i nie konsultował swoich działań z Komisją. Oparł się na osobach, które nie posiadały doświadczenia w zakresie uzupełniania nawierzchni. Ze względów oszczędnościowych Klub zdecydował się dosypać jedynie 100 ton nawierzchni, podczas gdy potrzeby są znacznie większe.

Nie zastosowano szczegółowych zasad uzupełniania nawierzchni toru, które są opisane w Regulaminie Torów Załącznik E.

W ocenie Komisji błędy przy dosypywaniu nawierzchni były wyłączną przyczyną nieregulaminowego stanu toru podczas zawodów o DM II ligi w dniu 28 kwietnia 2019 roku.

W zakresie zarzutów KŻ Polonia Piła wobec komisarza toru i podejmowanych przez niego decyzji Komisja ustaliła, że jego błędem była rozmowa na temat toru z działaczami pilskimi. Komisja zaleca komisarzom, by tego typu działań nie podejmować – komisarz rozpoczyna swoje obowiązki dopiero w regulaminowym czasie przed zawodami.

Komisja zawiesiła licencję pilskiego toru, a jej wznowienie może się odbyć po doprowadzeniu go do stanu regulaminowego, udokumentowanego treningiem lub sparingiem na torze.

Podsumowując:

Komisja utrzymała w mocy decyzję sędziego zawodów dotyczącą walkowera,

Komisja wymierzy pilskiemu klubowi z tytułu walkowera pozafinansowe sankcje dyscyplinarne,

Na wniosek GKSŻ PZM nie będzie domagał się od pilskiego klubu regulaminowej kary finansowej z tytułu meczu przegranego walkowerem,

Na wniosek Komisji Poznańskie Stowarzyszenie Żużla złożyło deklarację o odstąpieniu od przysługującej mu regulaminowej kary finansowej od pilskiego klubu,

Komisja wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec komisarza toru,

Komisja wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kierownika zawodów.

Główna Komisja Sportu Żużlowego

Sebastian Daukszewicz

polonia_pila_na_spotkaniu1_01

polonia_pila_na_spotkaniu1_03 polonia_pila_na_spotkaniu1_02