Wałcz. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wałcz. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach

  Policjanci wałeckiej komendy w czasie codziennej służby kontrolują zamarznięte akweny, a przy okazji profilaktycznie starają się oddziaływać na wyobraźnię ludzką. Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne może zakończyć się tragicznie.

  Policjanci z jednostki Policji w Wałczu z chwilą spadku temperatur powietrza kontrolują jeziora położone na terenie powiatu wałeckiego. Niedaleko, bo wczoraj policjanci otrzymali zgłoszenie, o tym, że po zamarzniętej linii brzegowej jeziora chodzą dzieci, które rozbijają lód.

  Zamarznięte stawy, jeziora czy rzeki bywają pokusą szczególnie dla dzieci i młodzieży. Korzystanie przez dzieci z uroków zimy, bez opieki dorosłych może zakończyć się tragicznie. Policjanci przypominają, że każde wejście na zamarznięty zbiornik wodny jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku.

  Sprawdźmy, czy w razie potrzeby nasze dzieci będą umiały wezwać pomoc. Uczulmy dzieci na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach.

  Gdy lód się załamie, należy pamiętać, aby:

  - zachować spokój,

  - unikać gwałtownych ruchów,

  - za wszelką cenę starać się nie wpłynąć pod lód,

  - rozłożyć szeroko ręce, aby zwiększyć kontakt z pokrywą lodową,

  - starać się wydostać z wody, ostrożnie podciągając się na rękach,

  - w lodowatej wodzie człowiek może przebywać jedynie kilka minut, dłuższa kąpiel grozi nadmiernym wychłodzeniem,

  - po wydostaniu się na powierzchnię lodu, należy poruszać się w kierunku brzegu w pozycji leżącej, w celu zmniejszenia nacisku na lód,

  - starać się wezwać pomoc.

  Użyj przedmiotów, które mogą pomóc przy wyciągnięciu osoby z wody: szalik, długa gałąź, sanki itp. Nie biegnij w kierunku osoby, która wpadła do wody. Spokojnie podejdź i połóż się na lodzie. Po wyciągnięciu osoby z wody udziel pierwszej pomocy i niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe.

  asp. Beata Budzyń
  KPP Wałcz

  walcz_policjanci

  walcz_policjanci_02 walcz_policjanci_03 walcz_policjanci_04 walcz_policjanci_05