Współpraca Gminy Piła z sektorem finansowym | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Współpraca Gminy Piła z sektorem finansowym

Gmina Piła w poniedziałek, 16 kwietnia br. podpisała  umowę o partnerstwie i współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Fundacją Warszawskiego Instytutu Bankowości. Z ramienia Gminy umowę sygnował Prezydent Piotr Głowski, a Fundację reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Zbytek.

Partnerzy umowy mając na uwadze, że edukacja ekonomiczna, cyberpezpieczeństwo i gospodarka elektroniczna są niezbędnym elementem przygotowania i kreowania odpowiedzialnego i świadomego społeczeństwa, zadeklarowali realizację wspólnych działań.

Warszawski Instytut Bankowości zobowiązał się do przygotowania i realizacji lekcji w zakresie:
•    edukacji ekonomicznej,
•    cyberpezpieczeństwa,
•    oraz gospodarki elektronicznej

na poziomie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, szkół wyższych, a także Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach nawiązanej współpracy Instytut zapewnia materiały dydaktyczne oraz kadrę wykładowców do realizacji lekcji. Rolą Związku Banków Polskich będzie wspieranie i promowanie wspólnie podejmowanych działań, natomiast Gmina Piła wesprze partnerów w wyborze placówek, w których realizowany będzie projekt.

Podpisanie tej umowy oznacza początek współpracy, którą z ramienia Gminy Piła koordynować będzie Inwest Park. Dzięki wspólnym działaniom mieszkańcy Piły w każdym wieku, od dzieci do seniorów, zyskają dostęp do ciekawych i fachowych lekcji i wykładów. Gmina Piła zyskała także partnera, który zadeklarował wsparcie realizowanych już projektów tj. lekcji przedsiębiorczości czy Pilskiej Akademii Umiejętności.

Porozumienie o współpracy zawarła dzisiaj także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica reprezentowana przez doc. dr. inż. Jana Polcyna, Prorektora ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

J. Oburota
UM Piły

wspolpraca_gminy_z_sekltorem00

wspolpraca_gminy_z_sekltorem01