II etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią

2_etap_znoszenia

Rząd zapowiada kolejne znoszenie ograniczeń, które wprowadzone zostały w zwiazku z epidemią koronawirusa. Zmiany dotyczą między innymi galerii handlowych, hoteli, bibliotek i muzeów, a także przedszkoli. II etap znoszenia obostrzeń wejdzie w życie 4 maja 2020 roku.

W drugim etapie zapowiedziano:

•    otwarcie sklepów w galeriach handlowych

•    otwarcie sklepów budowlanych w weekendy

W obiektach handlu wielkopowierzchniowego będzie obowiązywał limit osób, tzn. na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni. W haleriach nie mogą jednak funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna, a także miejsca do spożywania posiłków.

•    otwarcie hoteli i miejsc noclegowych

Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane zostaną szczególne zasady bezpieczeństwa. Ograniczona pozostaje działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych.

•    otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuki

Instytucje kultury będą otwierane stopniowo. Konkretne terminy zostaną ustalone przez  organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

•    otwarcie obiektów sportowych na świeżym powietrzu

Korzystać będzie można z infrastruktury sportowej na otwartej przestrzeni, m.in. stadionów sportowych, boisk szkolnych i wielofunkcyjnych, ośrodków jeździeckich czy torów gokartowych. Na terenie takiego obiektu może przebywać maksymalnie 6 osób.
Dozwolone jest korzystanie z kajaków, łódek i rowerów wodnych. Jednocześnie sport uprawiać mogą maksymalnie 2 osoby. Na kortach tenisowych otwartych i półotwartych jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.

Nadal obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa, tj. zachowanie dystansu, noszenie maski ochronnej w drodze z/do obiektu sportowego, ograniczona liczba osób, weryfikacja uczestników, brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego, dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu, obowiązkowa dezynfekcja rąk po opuszczeniu obiektu i korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

•    uruchomienie rehabilitacji

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły korzystać z rehabilitacji leczniczej. Pozostają zamknięte salony masażu.

•    organizacja opieki w żłobkach i przedszkolach dla dzieci rodziców pracujących / od 6 maja br.

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Organy prowadzące placówki mogą otworzyć je 6 maja 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Wszystkie zmiany zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przypominamy, że 20 kwietnia br. wprowadzony został pierwszy etap znoszenia części ograniczeń wprowadzonych przez rząd w wyniku epidemii koronawirusa. Pozwoliło to na swobodne przemieszczanie się w celach rekreacyjnych i przebywanie w lasach oraz parkach, została także zwiększona dopuszczalna liczba klientów w sklepach i wiernych w miejscach kultu religijnego.

I chociaż znoszone zostają kolejne ograniczenia to należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, takich jak:

•    zachowanie 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej

•    zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych

•    praca i nauka zdalna, jeśli tylko jest to możliwe

•    ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi

•    przestrzeganie kwarantanny i izolacji przez osoby zarażone lub potencjalnie zarażone

UM Piły