Lego Education w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile

Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka w Pile od września br. oficjalnie już nosi tytuł Ambasadora Przyjaznej Edukacji. Tytuł ten przyznawany jest placówkom oświatowym , które w swojej pracy wykorzystują rozwiązania Lego Education.

11 października przedszkole zostało wyposażone w kolejnych 5 pracowni klocków dla dzieci, ze środków wdrażanego Programu Profilaktycznego „ Festiwal rekreacji”, który jest realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2021.

Zadaniem zestawów klocków Lego Education jest stymulowanie naturalnej ciekawości najmłodszych dzieci i zachęcanie ich do nauki przez zabawę. Celem zajęć z wykorzystaniem Lego Education jest pomoc w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz do uczestnictwa w życiu codziennym poprzez rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych, językowych, literackich , konstrukcyjnych czy umiejętności kodowania.

Podczas zabawy klockami Lego Education dzieci uczą się rozwiązywania problemów, obserwują i definiują wnioski, odgrywają role i uczą się współpracy w zespole, wzbogacają słownictwo, budują poczucie własnej skuteczności, rozpoznają i nazywają swoje emocje, poznają pojęcia związane z programowaniem.

Nowe pracownie znacznie wzbogaciły bazę dydaktyczną pilskiej 19-stki.

Autor: Dorota Ewald
Nauczyciel PP 19 im. Misia Uszatka w Pile

lego_education1_01

lego_education1_04 lego_education1_02 lego_education1_03