Piła. Nabór do Rady Seniorów Osiedla Górne

nabor_do_rady

Realizując zapisy uchwały nr 26/2021 Rady Osiedla górne z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Osiedla Górne oraz nadania jej regulaminu, określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania, Przewodniczący Zarządu Osiedla Górne ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Osiedla Górne.

– Rada Seniorów Osiedla Górne w szczególności będzie działać w obszarach zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów, wspierania aktywności ludzi starszych, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, rehabilitacji, rekreacji, przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu i pozytywnego społecznego wizerunku, rozwoju form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Osiedla Górne – informuje Wiktor Kiprowski, Przewodniczący Zarządu Osiedla Górne.

Praca w Radzie Seniorów Osiedla Górne ma charakter społeczny. Członkom Rady Seniorów Osiedla Górne nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie Seniorów Osiedla Górne.

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Osiedla Górne prowadzony jest od dnia ogłoszenia do dnia 26 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Osiedla Górne należy dokonać na Karcie Zgłoszeniowej poprzez dostarczenie koperty z dopiskiem „Rada Seniorów Osiedla Górne” do Siedziby Rady Osiedla Górne, al. Wojska Polskiego 45A.

Zgłoszenia przyjmowane są w poniedziałek w godzinach 18.00 – 19.00, zgodnie z grafikiem dyżurów.

Karty Zgłoszeniowe wraz z załącznikami dostępne w siedzibie Rady Osiedla Górne lub na stronie gorne.pila.pl.

Imienna lista zgłoszonych kandydatur zostanie opublikowana na stronie internetowej Rady Osiedla Górne oraz na tablicach informacyjnych na Osiedlu.

Sebastian Daukszewicz