Piła. Nowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Smart City

pila_nowe_centrum

Nowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Smart City powstanie w jednym z budynków przy alei Powstańców Wielkopolskich 182. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pilan zarówno podczas ewentualnych sytuacji kryzysowych, jak i codzienne zarządzanie miastem. Prezydent Piły poinformował również, że trwa aktualizowanie systemu kryzysowego zarządzania miastem.

– W tej chwili na prośbę wojewody pracujemy nad aktualizowaniem informacji, których pozyskanie w sytuacji kryzysowej, w znacznym stopniu ułatwi i usprawni nam działania. Stąd pytania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, które wysyłamy do firm i instytucji działających na terenie miasta. Są to działania rutynowe, ale konieczne do zapewnienia sprawnego i skutecznego działania w sytuacji zagrożenia – poinformował prezydent Piły Piotr Głowski.

Głównym tematem konferencji, było jednak utworzenie nowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Smart City, które w tej chwili mieści się na Dworcu PKP.

– Kończy nam się umowa z Polskimi Kolejami Państwowymi na wynajem pomieszczeń, z których korzysta Straż Miejska. Dlatego podjęliśmy decyzję o przeniesieniu jej do obiektów przy alei Powstańców Wielkopolskich – poinformował prezydent Piotr Głowski.

– Takie rozwiązanie pozwoli nam nie tylko na szybsze, lepsze i skuteczniejsze reagowanie podczas ewentualnych sytuacji kryzysowych, ale także na sprawne zarządzanie miastem w ramach programu Smart City oraz za pośrednictwem elektronicznych tablic, na szybkie informowanie mieszkańców o zagrożeniach, czy na przykład o zmianach tras autobusów komunikacji miejskiej – uzupełnił komendant Straży Miejskiej w Pile Wojciech Nosek.

– To dobry pomysł i decyzja, bo dotychczasowe doświadczenia z funkcjonującymi już teraz elementami Smart City są jak najlepsze, więc rozszerzenie tego programu jeszcze bardziej poprawi jakość życia i bezpieczeństwo pilan – podkreśliła przewodnicząca rady Miasta Piły Maria Kubica.

Ważne jest również to, że budynek nowej siedziby Straży Miejskiej jest w dobrym stanie i nie wymaga wysokich nakładów remontowych. Trzeba jedynie dostosować pomieszczenia do nowych potrzeb oraz wykonać nowe przyłącza teleinformatyczne i elektroniczne dla sprawnego funkcjonowania systemów kryzysowego zarządzania miastem i Smart City. Nowa lokalizacja oznacza również oszczędności, związane zakończeniem opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń od PKP.

– Chcielibyśmy, żeby przeprowadzka Straży Miejskiej i uruchomienie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Smart City nastąpiło jak najszybciej. Myślę, że realnym terminem będzie rok 2024 – podsumowuje prezydent P. Głowski.

Przypomnijmy, że jak już informowaliśmy, w sąsiednim budynku planowane jest uruchomienie nowego Centrum Organizacji Pozarządowych, które do tej pory również korzystają z pomieszczeń na Dworcu PKP.

UM Piły