Pisz – twórz – ten konkurs jest dla ciebie!

pisz_tworz_konkurs

XIV Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro”
– „Od magii świata do magii słowa”

Pisz – twórz – ten konkurs jest dla ciebie!

Lubisz pisać wiersze? A może tworzysz opowiadania albo bajki? Nie pisz do szuflady! Sprawdź się! Przyślij do nas swoje utwory.

Klub Literacki „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile wraz z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile zapraszają do udziału w XIV Regionalnym Konkursie Literackim „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa”. Konkursowi patronuje Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol.

Konkurs adresowany jest młodych twórców słowa ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów z Piły i regionu pilskiego. Hasłem konkursu jest „Od magii świata do magii słowa” – w magii słowa możesz wyrazi swoją wrażliwość, wyobraźnię i fantazję twórczą. Masz wiele możliwości i dużo do powiedzenia. Tematyka konkursu jest dowolna. Czekamy na utwory liryczne, refleksyjne i koniecznie własne.

Przygotuj swoje utwory w trzech egzemplarzach: zestaw od 3 do 5 wierszy lub prozę (do 5 stron maszynopisu) – może to być: opowiadanie, bajka, pamiętnik, reportaż literacki, esej, scenariusz sztuki teatralnej;  możesz zgłosić do konkursu zarówno poezję jak i prozę. Podpisz je imieniem i nazwiskiem, podaj swój wiek, adres prywatny i nazwę szkoły i wyślij pod adresem: Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” , ul. Okrzei 9, 64-920 Piła, z dopiskiem na kopercie XIV Regionalny Konkurs Literacki. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2017 roku. Dołącz wypełnioną kartę uczestnika konkursu.

Na laureatów czekają „Złote Pióra” i cenne wydawnictwa, w tym Nowa Antologia Poezji i Prozy „Zderzenie” oraz antologie „Iskry i błyski”, „Skrzydlate marzenia”, „Najwyższy czas”, „Z głową w chmurach” z twórczością autorów związanych z Klubem Literackim „Pegazik” MDK „Iskra” w Pile. Nagrodę Specjalną za indywidualność twórczą przyzna Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol.

Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z koncertem literacko-muzycznym odbędzie się w marcu 2017 r.

Z.P.

REGULAMIN KONKURSU

„Od magii świata do magii słowa”
XIV Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro”

Klub Literacki „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile, prowadzony przez red. Zuzannę Przeworską – poetkę i wydawcę, prezesa Zarządu Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol – ogłasza wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile

XIV Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro”

pod hasłem „Od magii świata do magii słowa”.

Konkursowi patronuje Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol w Pile.

Celem konkursu jest inspirowanie młodych talentów literackich, popularyzacja ich twórczości oraz spotkanie i integracja młodych środowisk twórczych.

1.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów z Piły i regionu pilskiego.

2.
Hasłem konkursu jest „Od magii świata do magii słowa”. W magii słowa możesz wyrazić swoją wrażliwość, wyobraźnię i fantazję twórczą. Masz wiele możliwości.

3.
Tematyka konkursu jest dowolna. Czekamy na utwory szczere, przejmujące, refleksyjne i koniecznie własne. Pisz o tym, co Cię cieszy lub niepokoi.

Masz dużo do powiedzenia.

4.
Nadeślij na konkurs swoje utwory w trzech egzemplarzach: zestaw od 3 do 5 wierszy lub prozę – może to być opowiadanie, bajka, baśń, pamiętnik, reportaż literacki, esej, scenariusz sztuki teatralnej (do wyboru). Proza nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Możesz zgłosić do konkursu zarówno wiersze jak i prozę.

5.
Utwory podpisz imieniem i nazwiskiem, podaj swój wiek, adres prywatny i nazwę szkoły.
Wyślij  je  pod  adresem:

Młodzieżowy  Dom  Kultury „Iskra”, ul. Okrzei  9, 64-920 Piła

tel. 067/212-69-70

z dopiskiem na kopercie: XIV Regionalny Konkurs Literacki. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2017 roku.

6.
Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci. Na laureatów czekają „Złote Pióra” i cenne wydawnictwa, w tym m.in. Antologie Młodych Twórców: „Iskry i błyski”, „Skrzydlate marzenia”, „Najwyższy czas”, „Z głową w chmurach” i „Zderzenie” z twórczością młodych twórców – autorów z Klubu Literackiego „Pegazik” MDK „Iskra” w Pile. Nagrodę specjalną za indywidualność twórczą przyzna Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, która także uhonoruje najlepszych autorów swoimi wydawnictwami. O podziale nagród decyduje jury.

7.
Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z koncertem literacko-muzycznym oraz warsztatami literackimi, odbędzie się w marcu 2017 roku.

8.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach związanych z niniejszym konkursem. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nagrodzone utwory konkursowe mogą być publikowane w mediach bądź w almanachu pokonkursowym bez zgody autorów i bez honorariów.